عنوان: اسلام و بازی کودکان
مولف: دکتر احمد بهشتی
مترجم/ محقق: ****
ناشر: انتشارات شرکت چاپ و نشر بین الملل
سال نشر: ۱۳۹۱
نوبت نشر: دوم
محل نشر:تهران

۳۸۱ صفحه

کتاب «اسلام و بازی کودکان»، کتابی منحصر به فرد در تشریح و تبیین نظری و کاربردی دیدگاه اسلام در خصوص بازی کودکان است.

امتیاز این کتاب، آن است که فقط به مباحث کلی در این زمینه اکتفا نکرده، بلکه با استمداد از روایات و مخصوصا سیرۀ عملی و رفتاری معصومین(علیهم السلام) وارد جزئیات مباحث و نکات ریز کاربردی نیز شده است.

این کتاب از یک پیشگفتار ۴۸ صفحه‌ای و بیست بخش تشکیل شده است.

در پیشگفتار به موضوعاتی از قبیل بازی‌های سازنده و عناصر اصلی آن، انواع فعالیت‌های کودکان، معیار بازی، رابطۀ بازی با زندگی، بازی و مفاهیم اخلاقی و مانند آن عطف توجه شده است.

در بخش‌های بیست گانۀ کتاب، مسائل و موضوعاتی همچون قرآن و مسئله بازی کودکان، بررسی سیرۀ پیشوایان دینی، بازی‌های مطلوب و نامطلوب، چگونگی نظارت بر بازی کودکان، وسایل بازی، بازی‌های دسته جمعی، بازی‌های رزمی، بازی‌های مادرانه، بازی‌های نیرومندی و استقامت، بازی‌های علمی، بازی‌های ایدئولوژیک و اخلاقی، بازی‌های مدیریت، بازی‌های معلمانه، بازی‌های هنری، بازی‌های هوش، بازی‌های تاکتیک، بازی‌های تکنیک، و مانند آن، با استناد به آیات و روایات و سیرۀ ائمۀ معصومین(علیهم السلام)، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

شایان ذکر است که این کتاب ابتدا در سال ۱۳۶۶ توسط ادارۀ کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش به چاپ رسید. آن گاه در سال ۱۳۹۱ توسط دکتر سعید بهشتی، فرزند حضرت آیت الله بهشتی، مورد بازبینی و ویراست کامل قرار گرفت و همین سال از سوی شرکت چاپ و نشر بین الملل، مجددا به زیور طبع آراسته گردید.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی معظم له