معرفى اجمالى

«اسرار خاموشان» اثر محمد تقى خلجى، شرح فارسى صحيفه سجاديه مى‌باشد.

ساختار كتاب

اسرار خاموش شامل سه جلد مى‌باشد كه در جلد دوم ديباچه اى بر دعا و بخش اول كه مربوط به سپاس و ستايش است، آمده است و در جلد دوم شامل نيايش دوم تا پنجم مى‌باشد كه نيايش پيامبر، ملائكه، پيروان رسولان و تصديق كنندگان ايشان، و نيايش پنجم شامل خود و خاندان و دوستدران مى‌باشد.

گزارش محتوا

كتاب حاضر، علاوه بر «ديباچه‌اى بر دعا»، ترجمه و شرح مجموعه مباركى است كه با نام «صحيفه كامله سجاديّه» و «زبور آل محمّد» و «انجيل اهل بيت» شهره است.

اين ميراث جاويدان از آل محمد (ص)، پس از شهادت شهيدان و اسارت اسيران، در شكل و قواره دعا شكل گرفت. در روزگار سلطه و عصر سكوتِ سياه آل ابوسفيان و آل مروان، امام (ع) به لحاظ رسالت سنگينى كه بر دوش داشت و مسئوليت ابلاغ و تحقق آن نيز بر عهده او بود، بى‌آنكه امكان تأسيس مجلس درس يا حلقه بحثى داشته باشد اين اثر ماندگار را آفريد و به دو فرزند گرامى‌اش؛ امام محمدباقر (ع) و زيد شهيد، املاء فرمود.

در حقيقت امام (ع) به مدد دعا و گفتگوى با خداوند، به روش تربيتى و اسلوب تعليمى مبتنى بر رابطه انسان با خداوند، به همه جوانبِ حيات مادّى و معنوى آدمى و نيازهاى انسانى او پرداخت. به روش و اسلوبى بديع، مباحث نظرى و بحث‌هاى دقيقِ علمى در حوزه‌هاى معرفت را تبيين كرد.

در بخش ديباچه اى بر دعا به مفهوم دعا، ادب، آداب دعا، شرايط استجابت دعا، زمينه شكل گيرى صحيفه سجاديه پرداخته شده است.

جلد دوم كتاب، به شرح و ترجمه كتاب پرداخته شده است. شيوه اين كتاب چنين است كه در ابتدا متن صحيفه سجاديه در هر بخش آمده، سپس ترجمه آن نوشته شده است در ادامه طى چندين عنوان به شرح و توضيح عبارات صحيفه پرداخته است.

منبع مقاله

متن و مقدمه كتاب