ارتباط موفق با کودکان

تربیت و پرورش کودکان، توانایی ها و حوصله والدین را به چالش می کشد. توانایی والدین در محیط خانه ای که اکنده از تعارض است، بیش از پیش تحلیل می رود. تعارض، جزیی از زندگی روزمره است، هر چند وجود آن در خانه ،حتی روند فعالیت های عادی را با مشکل مواجه می سازد.

برخورد بین پدر و مادر، همسایگان، اعضای خانواده یا حتی با بچه ها رخ می دهد. گاه به نظر می رسد والدینی که درگیر تعارض هستند نحوه انجام مسئولیت هایشان را نمی دانند. در ادامه، به پاره ای از راه کارها و روش های حفظ روال عادی زندگی در زمان بروز مشکلات و بحرانها اشاره می شود:

واقع بین باشید

در ۲۰ درصد موارد، اوضاع، مطابق انتظار ما پیش نمی رود. باید پذیرفت که شرایط، همواره به صورت کامل نخواهد بود. انتظارات غیر واقع بینانه، زمینه بسیاری اختلافات محیط خانه می باشند.

بعضی افراد از ابراز صمیمیت بیم دارند و از ایجاد تنش برای رسیدن به احساس امنیت استفاده می کنند. انتظار داشتن رابطه سالم و متعادل با فرادی که ناتوان در ایجاد صمیمیت هستند، یک توقع غیر واقی است.

آرام باشید

والدبن با حفظ آرامش و سخن گفتن با صدایی آرام و یکنواخت، قادرند یک موقعیت چالش برانگیز را به تعادل برسانند. گفتگو با خشم و اضطراب یا با صدای بلند، کمکی به حل مشکل نخواهد کرد.

شوخ طبع باشید

شوخی سالم به دور از از تمسخر و تحقیر، می تواند موقعیت های ارتباطی دشوار را تحمل پذیر کند.

فرد را از رفتار جدا کنید

جدا نمودن فرد از رفتارش، مانع از شخصی تلقی شدن، مشکلات می شود. از این طریق می توانید از نظر عاطفی با مشکل فاصله بگیرید.

الگوی رفتار شایسته را ارائه دهید

در صورت ابراز رفتار، توام با احترام بسیاری از تعارضات بهتر مورد پذیرش واقع می شوند. با ارائه الگوهای مناسب رفتاری به هنگام مواجهه با مشکلات، فرزندان ما راه کارهای حل اختلافها را می آموزند. آنان همچنین می آموزند که چگونه خود را در موقعیت های دشوار رهبری کنند.

دوست بدارید

فرزندان ما، نیازمند عشق و محبت بی قید و شرط هستند، به ویژه زمانی که مشکل در خانه حاکم است. در زمان بروز اختلاف، انسان به عشق و محبت بیشتری نسبت به شرایط معمول نیازمند است. به کودکان اطمینان دهید که وجود شان تا چه اندازه برای شما مهم است. در زمان بروز مشکلات، فرزندان شما به نوازش و توجه بیشتری احتیاج دارند. با اشتیاق در مورد مسائل پیش آمده با آنها گفتگو نمائید و به آنان اطمینان و امنیت خاطر دهید. چرا که کودکان، اغلب در اختلاف بین والدین، خود را سرزنش می کنند، به آنها در چنین شرایطی، اطمینان خاطر و احساس امنِیت دهید.

بیاندیشید

پیش از بر زبان آوردن هر کلامی، بیاندیشید؛ چرا که حتی چند کلمه نا خوشِایند می تواند باعث صدمه ای شود که جبران آن به زمان طولانی نیازمند است. اگر آنچه را که می خواهید بیان کنید باعث آرامش و التیام دردها نیست.

گوش دهید تا بفهمید

بسیاری از والدین به عوض آن که درک بهتری از مشکل داشته باشند و به آن گوش بسپارند، تنها در صدد دفاع از خویشتن بر می آیند.

اندیشه باز داشته باشید

بدانید که طرق دیگر برای نگاه به مسائل و مشکلات وجود دارند. توجه به شنیدن نظر دیگران، سبب کاهش تنش می شود. نکته مهم آن است که بدانید شنیدن نظریات متفاوت، الزاما به معنی موافقت با آنها یا پذیرش آنها نیست. حل کردن مشکلات به جای پرداختن به مسائل حاشیه ای، نیازمند زمان و تلاش مستمر است. این راه کارها به شما کمک خواهد کرد تا در زمان بروز بحران، راهی برای مواجه با مشکل بیاید. با به کارگیری بخشی یا تمام این راه کارها، قادر خواهید بود تا اوضاع را آرام کنید و آنگاه به حل مشکل و معضل اصلی بپردازید و هیچ گاه مشکل را فاجعه نسازید.

دکتر الهام هاشمی نژاد؛ عضو انستیتو تحلیل رفتار
منیع: ماهنامه ارتباط موفق