احترام به خواسته خانواده

به طور کلی مرحوم آیت الله میرزا جواد تهرانی(ره) سفرهای تفریحی نداشتند. در هوای گرم تابستان راضی نمی‌شد که چند روزی و یا حداقل یک روز، به عنوان هواخوری و تفریح، به خارج از شهر برود و اصرار همه را در این جهت، رد می‌نمودند.
زمانی که عمل جراحی را پشت سر گذاشته بودند، ضعف مفرطی داشتند و هوا بسیار گرم بود. به فرزندشان توصیه شد: به هر قیمت هست، آقا را چند روزی خارج از شهر ببرید. با اصرار فرزند، ایشان راضی شدند و به منزل کوچکی که در یکی از ییلاقات گرفته شده بود، منتقل شدند.
حاج اصغر آقا ( فرزندشان) می‌گفت: همان روز اول که به آن روستا رفتیم، آقا فرمود: اگر من مُردم، باید مرا در قبرستان همین روستا دفن کنی و راضی نیستم به شهر برگردانی و مردم را به زحمت اندازی!
بعد از چند روزی آقا برگشتند. حاج اصغر آقا می‌گفت: مادرِ ما مقید است که هر روز به حرم مطهر مشرف شود و برای ما مشکل بود هر روز ایشان را برای زیارت حرم بیاوریم و برگردانیم؛ لذا آقا تصمیم گرفتند به شهر بازگردند.
بدین ترتیب، نه مادر را مانع شدند از تشرف هر روزه به حرم مطهر و نه حاضر بودند که من به زحمت بیفتم و مادر را بیاورم و ببرم!

منبع : مرتضی عطایی؛ خاطراتی از آینه اخلاق؛ انتشارات الف