شیخ طوسی، ابولیلی را از اصحاب حضرت علی علیه‏السلام به شمار آورده است. (۱) وی از اصحاب رسول اللَّه صلی الله علیه و آله به شمار می ‏آید، و در جنگ احد و همه جنگ‏ های صدر اسلام در رکاب پیامبر بود و بعدها به کوفه نقل مکان کرد و به همراه فرزندش عبدالرحمن در تمام جنگ ‏های امیرالمؤمنین علیه‏السلام نیز شرکت جست. (۲) و برخی گفته‏ اند که وی در جنگ صفّین به شهادت رسید. (۳)

پی نوشت ها:

۱- رجال طوسی، ص ۵۰، ش ۵۹

۲- اسدالغابه، ج ۵، ص ۲۸۶ ؛ تهذیب التهذیب، ج ۱۰، ص ۲۴۱

۳- تهذیب التهذیب، ج ۱۰، ص ۲۴۱

منبع : سید اصغر ناظم‏ زاده قمی، اصحاب امام علی، ج ۱