ابوعامر

ابو هاشم (ابو عامر) اسماعيل بن محمد معروف به سيد حميري (105 ـ 173 هـ) از ادبا و شعراي مشهور عرب و از بزرگان شعراي اهل بيت ـ عليهم السّلام ـ به شمار مي آيد سيد حميري در ابتدا از خوارج بود وقتي كه بي اساس بودن اين گروه برايش روشن شد به كيسانيه رو آورد و در اين عقيده نيز نتوانست دوام بياورد در نهايت نور حقيقت در دلش روشن شده و به حقانيت شيعه امامي پي برد و شيعه امامي شد و شرف حضور به محضر امام صادق و امام كاظم ـ عليهما السّلام ـ نائل گرديده و با آن حضرات ملاقات نمود از سيد حميري ديوان شعري باقي است كه در مدح و مراثي اهل بيت ـ عليهم السّلام ـسروده است.[1]

[1] . عبد الحسين شبستري، مشاهير شعراء الشيعه،ج1، قم، مكتبه الادبيه المغتصه، چاپ اول 1421 هـ ، ص 191.