گوناگون » شخصيت ها »

ابوالفضل ، نصر بن مزاحم

(متوفى 170 ه.ق )

ابوالفضل، نصر بن مزاحم  بن سيار منقري، از مورخان بزرگ شيعه در کوفه به دنيا آمد ولي تاريخ درباره زمان تولد او ساکت است

برخي او را از طبقه ابو مخنف مي دانند و با توجه به اينکه نصر، عمري طولاني داشته و ابو مخنف قبل از سال 170 ه.-ق فوت کرده احتمال مي رود که نصر متولد حدود سال 120 ه.-ق باشد.

محل زندگي:نصر بن مزاحم بيشتر عمر خود را در بغداد به سر برده است.

بغداد در آن زمان شهري نو بنيان بوده ولي به دليل اينکه پايتخت و مرکز خلافت بود چهره هاي سرشناس و مشهور علمي فراواني را به سوي خود جذب کرده بود.

خطيب بغدادي در کتاب تاريخ بغداد، وي را به عنوان يکي از شخصيت هاي علمي بغداد نام برده است.

المناقب اين کتاب تنها کتاب نصر بن مزاحم است که به دست ما رسيده وشهرت وي نيز بيشتر به خاطر همين کتاب است.

وي در کتاب خود هماهنگي و نظم خوبي را در بيان حوادث تاريخي به کار برده است

.تاريخ دانان در اعتبار نصر بن مزاحم اختلاف نظر دارند که ظاهرا دليل اين اختلاف، شيعه بودن اوست.ا

بن حبان وي را جز» شخصيت هاي ثقه و مورد اطمينان ذکر کرده.

ابن ابي الحديد درباره ايشان گفته است: “نصر بن مزاحم شخصيتي ثقه و مورد اطمينان و استوار است و گفته ها و نقل هايش صحيح مي باشد.

اما عقيلي درباره او مي گويد:” نصر بن مزاحم شيعه است و در حديث و سخنان او اضطراب به چشم مي خورد، زيرا سخنانش با هم ناسازگار مي نمايد “.

اساتيدوي در شهر بغداد از محضر درس اساتيدي همچون: 1- سفيان ثوري 2- شعبه بن حجاج 3- حبيب بن حسان 4- عبد العزيز بن سياه 5- يزيد بن ابراهيم شوشتري 6- ابو الجارود 7- زياد بن منذربهره برده است  .

شاگردان

از محضر درس وي شخصيت هايي همچون:1- حسين بن نصر فرزندش 2- نوح بن حبيب قومسي 3- ابو الصلت هروي 4- ابو سعيد اشجع5- علي بن منذر طريقي و برخي شخصيت هاي کوفي بهره برده اند.

تاليفات

وي تاليفات متعددي دارد که به برخي از آنها اشاره مي کنيم:1- وقعه صفين

2- الجمل3- الغارات4- مقتل حجر بن عدي 5- مقتل حسين بن علي (عليه السلام)6- عين الورده7- اخبار المختار8- المناقب

وفات:نصر بن مزاحم در سال 212 ه.-ق چشم از اين جهان بسته و به سوي معبود و معشوق خويش شتافت.

منبع : دانره المعارف بزرگ اسلامى