فرهنگ و تمدن شیعه » شخصیتها » عالمان دین »

شیخ حسین آل خلیفه احسایى(ره)

اشاره:

(آل خلیفه) یکى از بیوت مشهور علمى در منطقه احساء و قطیف است که از آن علماى بزرگ برخاسته اند (از جمله: علامه شیخ محمد، علامه شیخ صالح، علامه شیخ محسن، علامه شیخ عبدالله بن شیخ محسن و شیخ صادق بن شیخ محمد) و منطقه احساء را به نور علم و دانش و فقاهت و ادب شیعى روشن ساخته اند.فقید سعید در حدود سال ۱۳۲۵ق در شهر مُبرّز در بیت علم و فضیلت زاده شد. پدرش فقیه بزرگوار آیت الله شیخ محمد آل خلیفه (بن شیخ حسین بن محمد) و مادرش علویه جلیله صبیه آیت الله سید هاشم موسوى آل سلمان بود.

تحصیلات و اساتید

وى پس از دوران کودکى، مقدمات و ادبیات را نزد شیخ محمد سعد (م۱۳۵۲ق) و سید محمد العلى (م۱۳۸۸ق) فراگرفت. سپس در سال ۱۳۴۹ق همراه با برادرش حجت الاسلام شیخ صادق آل خلیفه (درگذشته یازدهم جمادى الاول ۱۴۱۳ق) به نجف اشرف کوچید و سطوح عالیه را نزد حضرات آیات سید محمدباقر شخص (م۱۳۸۱ق) و سید ناصر احسایى (م۱۳۵۸ق) فراگرفت و پس از آن در درس هاى آیات عظام شاهرودى، حکیم و خویى حاضر شد و مبانى علمى اش را استوار ساخت و همزمان به تدریس سطوح عالیه و پرورش شاگردانى چون علامه شیخ باقر شریف قرشى، علامه شیخ هادى قرشى، علامه شیخ حسین فرج آل عمران و شیخ احمد آل عصفور پرداخت.در سال ۱۳۶۰ق به زادگاهش بازگشت و پس از سالیانى اقامت در ۱۳۶۴ق براى بار دوم به نجف بازآمد و به مدت هفده سال (تا ۱۳۸۱ق) به تحصیل و تکمیل علوم و تدریس و تألیف پرداخت .

خدمات

در همین سال با اخذ اجازات متعدد، به عنوان وکیلِ مطلق مراجع تقلید نجف به زادگاهش بازگشت و به خدمات دینى پرداخت و حوزه علمى پر رونقى را به راه انداخت و بسیارى از طلاب قطیف و احسا را تربیت نمود (مانند مرحوم سید محمد الناصر، سید ناصر آل سلمان، سید طاهر آل سلمان، سید احمد آل سلمان، شیخ على قطیفى، سید محسن ال سلمان). او علاوه بر تدریس با جدیّت به احیاى شعائر (اقامه جماعت در هر سه وقت، اقامه مجالس عزا و جشن براى اهل بیت(ع)، منبر و موعظه، پاسخ به نیازها و رفع مشکلات مؤمنان) پرداخت و با اخلاق خوش و پاکى نفس و صفاى سریرتش به عنوان پیشوایى محبوب در منطقه احساء به شمار مى رفت. نقشى بزرگ در حرکت علمى و دینى منطقه برعهده داشت و به دلیل اشتغالات فراوانش کمتر به تألیف پرداخت و از سرِ تواضع از نام بردن و نشان دادن نوشته هایش به دیگران خوددارى مى کرد.

تالیفات

۱. تقریرات درس اصول آیت الله شاهرودى.

۲. تقریرات درس فقه آیت الله حکیم.

۳. تقریرات درس فقه و اصول آیت الله خویى.

وفات

 آن فقیه بزرگوار، در جمادى الثانى ۱۴۲۶ق در یکصد سالگى بدرود حیات گفت و پس از تشییع در زادگاهش به خاک سپرده شد .

منبع :آینه پژوهش ،  شماره  ۹۶ ، بهمن و اسفند ۸۴