فرهنگ و تمدن شیعه » شخصیتها » عالمان دین »

آیت الله شيخ ابوالفضل نجفى خوانسارى(ره)

 (1422 – 1336) هـ. ق

ولادت

شيخ ابوالفضل خوانسارى در سال 1296 هـ.ش مطابق با سال 1336 هـ. ق در شهر اصفهان ديده به جهان گشود.پدر ايشان مرحوم شيخ احمد  خوانسارى از علماى بزرگ اصفهان بود .

تحصيلات

وى تحصيلات مقدماتى را در اصفهان آغاز كرد و در سن 18 سالگى به نجف اشرف مهاجرت كرد و در آنجا از درس اساتيد بزرگى كسب فيض نمود و به درجه اجتهاد نائل آمد و در سال 1371 هـ. ق به ايران باز گشت.

اساتيد

او در درس اساتيد بزرگى چون
1 – سيد ابوالقاسم خوئى.
2 – ميرزا محمدباقر زنجانى.
3 – مرحوم شيخ صدرا بادكوبه اى.
4 – شيخ محمد حسين غروى اصفهانى.
5 – سيد ابوالحسن اصفهانى.
6 – شيخ محمد على كاظمينى.
7 – سيد حسين بروجردى.
8 – سيد عبد الهادى شيرازى.
9 – شيخ محمد كاظم شيرازى.
10- سيد جمال الدين گلپايگانى.
11- شيخ موسى خوانسارى.
12- سيد محسن حكيم. شركت كرده و كسب فيض نموده است.

تدريس

در سال 1371 هـ. ق به ايران باز گشت و به تدريس خارج فقه و اصول پرداخت و شاگردان بسيارى را براى خدمت به اسلام و مسلمين تربيت نمود.

فعاليت

با پيروزى انقلاب اسلامى به عنوان نماينده امام خمينى (ره ) در استان مركزى و امام جمعه اراك منصوب شد و در مدت امامت جمعه خدمات بسيارى را در راه اعتلاى دين اسلام انجام داد.

وفات

سر انجام پس از 86 سال زندگى شرافت مندانه و پر بركت در سال 1422 هـ. ق با كوله بارى از فعاليت و خدمات به مردم و اسلام ديده از جهان فرو بست و مريدان و مقلدان خود را در سوگ نشاند.