آيين مسيحيت

در کتاب مقدس مسيحى بار ها به روزه و روزه دارى اشاره شده

به عنوان نمونه موسى (ع) چهل روز روزه گرفت (سفر تثنيه 9 :21-7)

و يا داود (ع) براى شفاى پسرش روزه گرفت (2 سموئيل 12 :25-15). و يا يهوشافاط براى پيروزى بر دشمن در تمامى يهودا اعلام روزه دارى کرد (2 تواريخ 20 :3). و يا مردم نينوا براى جلو گيرى از عذاب سه روز روزه گرفتند (يونس 3 :7). و يهوديان ايرانى به شکرانه پيروزى بر هامان و کشته شدن هامان روزه گرفتند (استر 4)

و عيسى مسيح (ع) بعد از نزول روح القدس بر وى در سى سالگى 40 روز روزه گرفت (متى 4 :2 ، لوقا 4 :2). و يا در انجيل لوقا داستان زنى به نام حنا را نقل مى کند 84 سال در معبد شبانه روز به عبادت و روزه دارى مشغول بوده است.(لوقا 2: 37)

مسيحيان مانند پيروان ديگر اديان، به روزه معتقد هستند، اما روزه اين فرقه داراى قوانين و شرايط خاص و ثابت نيست. آن ها آزادند در هر زمان و به هر اندازه به صورت فردى و جمعى روزه بگيرند. تنها نکته قابل توجه در انجيل اين است که روزه رياکارانه، قابل قبول نيست.

در انجيل متى آمده است که عيسى روزه رياکاران را تقبيح مى کرده است:

و چون روزه مى گيريد، چون رياکاران کشيده رو نباشيد که چهره خويش را درهم مى کشند تا در نظر مردم روزه دار نمايند، به درستى به شما مى گويم که ايشان اجر خود را گرفته اند. ليکن تو هرگاه روزه مى گيرى، سر خود را چرب کن و روى خويش را بشوى تا در نظر مردم روزه دار ننمايى. بلکه در نظر پدر خود که پدر تو نهان را مى داند و آشکارا تو را جزا خواهد داد.

اگرچه آيين روزه در فرقه هاى مختلف مسيحيت متفاوت است اما به طور کلى مى توان روزه هاى مهم مسيحيان را اين گونه فهرست کرد:

1. روزه روز جمعه قبل از عيد پاک که در قرن دوم متداول بود.

2. روزه غيرکامل دوشنبه تا پنجشنبه هفته مقدس

3. روزه چهل روز قبل از عيد پاک

4. روزه چهل روز قبل از هفته مقدس

5. روزه چهارشنبه و جمعه هر هفته؛ به مناسبت روز توطئه يهوديان براى دست گيرى عيسى و روز جمعه به دليل به صليب کشيدن عيسى عليه السلام.

6. روزه هاى فصلى.

7. روزه، به عنوان کفاره گناهان.

همان طور که اشاره شد، روزه در مسيحيت تابع قانون خاصى نيست و هر کس هر طور که مى تواند و براى مدت زمانى حتى چند ساعت مى تواند روزه بگيرد. همين طور روزه در فرقه هاى مختلف مسيحيت هم متفات است که به تفکيک بيان مى شود.

منبع:پگاه حوزه – 7 شهریور 1388 – شماره 261 – روزه در آینه ادیان و مکاتب