فرهنگ و تمدن شیعه » شخصیتها » عالمان دین »

آيت اللّه شيخ عبدالرحيم سامت قزوینی(ره)

(1420-1321هـ ق)

ولادت

 عالم ربانى، حضرت آية اللّه حاج شيخ عبدالرحيم سامت، يكى از عالمان مشهور قزوين و رئيس حوزه علميه آن، به شمار مى رفت.فقيد سعيد در 6ربيع الثانى 1321ق (1281ش)، در قزوين، در بيت علم و تقوا زاده شد.

پدرش آقا ميرزا حسن قزوينى از نوادگان رفيع الدين محمد واعظ قزوينى (م1089ق) ـ صاحب (ابواب الجنان) ـ و از ائمه جماعت شهر بود.

تحصيلات

 معظم له، پس از پشت سر نهادن دوران كودكى و نوجوانى، به اقتضاى شوق فطرى و سيره خانوادگى به فراگيرى علوم دينى روى آورد . پس از آموختن مقدمات و ادبيات در قزوين، نزد اساتيدى چون آيات: شيخ يحيى مفيدى (ادبيات و معالم)، سيد موسى زرآبادى، شيخ على اكبر الهيان و سيد هبةالله تلاترى و ميرزا محمود رئيسى، در سال 1347ق. به قم مهاجرت كرد و سطوح عاليه را نزد حضرات آيات: حاج شيخ حسن نويسى، ميرزا ابوالفضل زاهدى قمى و ميرزا محمد همدانى و آية اللّه سيد محمد حجت كوهكمرى فرا گرفت (و اين غير از اقامت چندماهه ايشان در مدرسه نيم آورد اصفهان و تتلمذ نزد آيات عظام: سيد محمد نجف آبادى، سيد على نجف آبادى، سيد مهدى درچه اى و حاج آقا رحيم ارباب بود) و پس از آن، در 1352ق. به نجف اشرف كوچيد و در درس حضرات آيات عظام: سيد ابوالحسن اصفهانى، آقا ضياءالدين عراقى، ميرزاى نائينى، شيخ محمد كاظم شيرازى، شيخ موسى  خوانسارى، ميرزا ابوالحسن مشكينى و شيخ محمدحسين غروى اصفهانى به مدت 10سال حاضر شد و بهره هاى فراوان از دانش سرشار آنان بُرد.

بازگشت به وطن

 در سال 1362ق. با اخذ اجازات متعدد روايت و اجتهاد از استادان خويش، به زادگاهش بازگشت و بيش از نيم قرن به تدريس و تبليغ دين و اقامه جماعت و احياى مساجد و مدارس علوم دينى و رسيدگى به امور دينى مردم پرداخت. زندگى اش ساده و طبعش بلند و بنيه اش قوى و اخلاقش خوش و زبانش نرم بود. و در تمام راهپيمائى هاى پيش از انقلاب در صف مقدم، همراه با ديگر علماى شهر شركت داشت و نامش هماره در ذيل اعلاميه هاى عليه رژيم ديده مى شد. در تيرماه 1378، همايش بزرگداشت ايشان در دانشگاه علوم پزشكى قزوين برگزار شد و كتابى با نام (رهپوى هدايت) در تجليل از مقام علمى اش منتشر شد.

 تأليفات

 1. تقريرات درس فقه آية اللّه سيد ابوالحسن اصفهانى (طهارت، حج، بيع).

2. تقريرات درس فقه آية اللّه ميرزا ابوالحسن مشكينى (صلاة).

3. تقريرات درس فقه ميرزاى نائينى (خيارات).

 4. تقريرات درس فقه آقا ضياء عراقى (زكات، قضا و غصب).

 5. تقريرات درس اصول آقا ضياء عراقى (دوره كامل).

 6. تقريرات درس اصول مشكينى (قطع و ظن و برائت).

وفات

سرانجام آن عالم خدمتگزار دين، با عمرى قريب يكصد سال، در روز دوشنبه 25 بهمن 1378ش (8 ذيقعدة الحرام 1420ق) بدرود حيات گفت و با تشييعى باشكوه در صحن امامزاده حسين(ع) قزوين به خاك سپرده شد.