فرهنگ و تمدن شیعه » شخصیتها » عالمان دین »

آيت اللّه جعفر صبورى قمى (ره)

(1424- 1335هـ ق)

ولادت و تحصيلات

آيت اللّه حاج شيخ جعفر صبورى قمى از علماى طراز اول كاشان بود. آن عالم جليل القدر و روحانى خدمتگذار در سال 1335هـ.ق/ 1290هـ.ش در قم
متولد شد ،بعد از گذراندن ايام كودكى، مشغول فراگيرى علوم اسلامى شد.

اساتيد

1. حاج شيخ قاسم نحوى قمى

2. حاج ميرزا على اريب تهرانى

3. آيةاللّه حاج شيخ حسن فاضل

4. آيةاللّه حاج ميرزا محمود روحانى

5. آيةاللّه آقا ميرزا محمّد همدانى

6. آيةاللّه حاج سيد حسن كوچه حرمى

7. آيةاللّه حاج ميرزا ابوالفضل زاهدى قمى

8. آيةاللّه حاج ميرزا احمد آشتيانى

9. آيةاللّه حاج آقا حسين بروجردى

10. آيةاللّه سيد صدرالدين صدر

11. آيةاللّه سيد محمدتقى خوانسارى

فعاليتها

در سال 1363هـ.ق كه آيةاللّه مجاهد مرحوم خاصى زاده از عراق به ايران تبعيد شده بود و در كاشان مقيم بود، براى سر و سامان دادن به وضع حوزه اين شهر طى نامه اى از آيةاللّه سيد صدرالدين صدر تقاضا كرده بود، كسى از فضلا را به كاشان بفرستد. براى اين منظور مرحوم صبورى قمى راهى كاشان شد و مشغول درس و بحث و ارشاد گرديد. بعد از مدتى بر اثر پاره اى مشكلات به قم بازگشت. ولى مردم كاشان از آيةاللّه بروجردى تقاضاى مراجعت ايشان را مى كنند كه مورد موافقت قرار مى گيرد. آيةاللّه صبورى ابتدا در مسجد باباولى و سپس در مدرسه سلطانى به تدريس سطح
و خارج فقه و اصول اهتمام داشت. اين مدرسه كه توسط فتحعلى شاه قاجار بنا شده است، توسط آيةاللّه صبورى مرمت و بازسازى شد و محل رفت و آمد و استفاده جمع زيادى از طلاب و فضلا قرار گرفت. از ديگر خدمات آن مرد بزرگ، احداث كتابخانه بسيار مجلل و مجهز در مسجد باباولى مى باشد. اين مركز علمى و فرهنگى در زيربناى سه هزار متر بنا گرديده است.

تاليفات

1. اخلاق جعفرى؛ چاپ: كاشان، محتشم، 1377، چهارم، 111ص؛ اصفهام، دين و دانش، 1364، 75ص.

2. دروس فى امثال القرآن من القصص والبرهان، [بى جا]، 1371، 77ص.

3. الدرر البهية فى ترجمة الوصية لعلى(ع) الى ابنه الحسن(ع)، قم، اسلامية، 1357، 96ص.

4. سلك الدرر فى نظم الاثر، با تعليقات محمدرضا بانى كاشانى، قم، دارالتفسير، 1375، 285ص.

5. طرائف الجعفرية… رسالة ترجمة المؤلف از: محمدرضا بانى كاشانى، قم، دارالتفسير، 1375، 357«28ص.

وفات

سرانجام آن مرد بزرگ و روحانى وارسته که تا پايان عمر شريفش در كاشان مانده و توان خود را صرف ترويج معارف اسلامى و تبليغ آموزه هاى مكتب اهل البيت(ع) كرده بود در روز عرفه سال 1424 به ديار باقى شتافت.