فرهنگ و تمدن شیعه » شخصیتها » عالمان دین »

آيت الله ‏سيد مصطفى حسيني کاشاني(ره)

(1326-1260هـ ق)

ولادت

  مرحوم حاج سيد مصطفى کاشانى فرزند حجت کبرى حاج سيد حسين کاشانى رحمة الله عليه يکى از علما و مجاهدين بزرگ اوايل قرن چهاردهم هجرى است. معظم له در سال 1260 در شهر کاشان متولد شد ‏سالها رياست علميه و مرجعيت عامه را عهده دار بود.

تحصيلات

 پس از فراگيرى علوم فقه و اصول، اخلاق، کلام و رياضيات در محضر پدر و پس از رحلت استاد به اصفهان بازگشت. از آنجا به نجف اشرف رفت. در مکتب اساتيدى چون ميرزاى بزرگ کسب علم کرد.

و پس از پيمودن تحصيلات مقدماتى در اوايل شباب عازم نجف اشرف گرديد، و سالها از حوزه نجف برخوردار گرديد. سپس عازم سامرا شد و از کرسى درس ميرزاي بزرگ چند سالى استفاده مى نمود تا خود به مقام استادى و درجه اجتهاد رسيد.

مرحوم کاشانى در فقه و اصول و رجال و حديث و همچنين در ادبيات و فنون شعرى مهارت يافت و در عتبات در رديف اساتيد علما قرار داشت.

خدمات

 اين آيت ربانى در دين خدا خيلى استوار و مقاوم و مجاهدي جان بر کف بود. در جنگ جهانى بين الملل اول عليه متفقين و اشغالگران سرزمينهاى اسلامى کمر همت به ميان بست و با تشويق و تحريص وى به اتفاق علما و آياتى چند در پيشاپيش مردم عازم جبهه جنگ گرديد که خوشبختانه پس از مدتى آتش جنگ رو به کاهش گذارد. نوشته اند در زمان جنگ مرحوم کاشاني به اتفاق آقازاده خود در جمله مجاهدين مبارز، از نجف و سامرا ساکن شهر کاظمين گرديد تا در صف مقدم جهادگران باشد.

تاليفات

1.    تفسير قرآن

2.    حاشيه ارشاد علامه

3.    حاشيه شرايع

وفات

 سر انجام در شب‏19 رمضان سال 1326 در شهر کاظمين وفات نمود و در کنار جوادين عليهما السلام مدفون شد. پس از وى فرزند رشيد و مجاهد او مرحوم آيت الله سيد ابو القاسم کاشانى وارث خاندان پدر گرديد.