فرهنگ و تمدن شیعه » شخصیتها » عالمان دین »

آيت الله ميرزا جواد آقا تهراني(ره)

ولادت

حضرت آيت الله ميرزا جواد آقا تهراني از رجال نادر زمان ما متخلق الهي و از مربيان بلند پايه روحاني است که يادش ياد آور فضيلت ها و تصوير  شخصيتش در ذهن راستين است . مرحوم ميرزا به سال 1283ش در تهران در خانواده اي مذهبي متولد شد ، پدرش از تجار متدين و مورد اعتماد بازاريان بود

تحصيلات

پس از گذراندن دوره دبستان و سيکل در مدرسه ثروت تهران براي کسب معارف اسلامي و علوم ديني به قم رفت و پس از فراگيري مقداري از سطح راهي نجف شد و پس از چند سال تحصيل در اين حوزه به دستور مادرش به تهران بازگشت .

اساتيد

درسال 1312 ش به مشهد عزيمت کرد و از محضر بزر گاني چون آيت الله ميرزا مهدي اصفهاني و آيت الله حاج شيخ مجتبي قزويني بهره برد

تدريس

ساليان مديدي به تدريس خارج فقه و اصول و تفسير قرآن پرداخت و صدها نفر از فضلا از محضرش بهره بردند .

ويژگي هاي اخلاقي

وي داراي صفاتي ارزنده بود ؛ فقه فقاهت را براي مريدمرادي نمي خواست ، فلسفه را نيک مي دانست اما هيچ گاه خود را در عقليات صرف و انديشه هاي انتزاعي گرفتار نکرد ، معتقد بود حقيقت را بايد از سرچشمه پاک وحي و بيان معصوم اخذ کرد . در درس او اگر فردي اشکال نا مربوطي هم مطرح مي
کرد براي اشکالش وجهي درست مي کرد و پس از آن پاسخ مي داد اگر در جلسه اي مجاب مي شد با صراحت مي گفت خطا از من بود در نهايت خضوع و فروتني مي زيست هيچ گاه کارهاي شخصي خود را به ديگران نمي سپرد و باري بر دوش کسي نمي گذاشت ، گره از کار مردم مي گشود و در خانه اش بر روي مردم باز بود .

تاليفات

آيت الله ميرزا جواد آقا تهراني قمي آثار چندي از خود برجاي گذاشت .

  1. ميزان المطالب
  2. آيين زندگي
  3. درسهاي اخلاق اسلامي
  4. فلسفة بشري و اسلامي
  5. عارف و صوفي چه مي گويد ؟
  6. بهايي چه مي گويد
  7. بررسي پيرامون اسلام

وفات

مرحوم ميرزا پس از 85 سال حيات پر برکت در 23 ربيع الاول 1410 قمري مصادف با 2 آبان 1368 ش در مشهد درگذشت و برحسب وصيت درقبر
عمومي شهر ( بهشت رضا ) ، کنار شهداي انقلاب و جنگ تحميلي دفن گرديد .