فرهنگ و تمدن شیعه » شخصیتها » عالمان دین »

آيت الله شيخ محمد شاه آبادي (ره)

(1433-1344هـ ق)
ولادت وتحصيلات
در سال 1305 هجري شمسي در تهران، در خانواده علم و فضيلت در ظل عنايت مرحوم آيت الله حاج شيخ محمدعلي شاه آبادي متولد شد. پس از مدت کوتاهي مرحوم والد به شهر خون و قيام قم مهاجرت نمودند.قريب به هفت سال در آنجا مشغول تعليم و تربيت خواص و تدريس علوم معقول و منقول و پرورش شاگرداني چون آية الله الحاج آقا روح الله خميني  و ساير آيات چون آيت الله آقاي الحاج سيد کاظم شريعت مداري  و غيره شدند و سپس به جهاتي مجدداً به تهران مراجعت نمودند.در اين هنگام تقريبا سنه 1314 هجري شمسي بود که وارد دبستان شد و تا سال 1320 هجري شمسي مشغول تعلم در دبيرستان تدين کلاس هشتم بودم. شهريور همان سال بود که طاغوت کبير (رضا شاه) از سلطنت خلع گرديد و طاغوت صغير (محمدرضا شاه) به جاي آن نشست، وارد حوزه مقدسه علم دين شد و دروس ابتدايي و صرف و نحو و منطق و شرح لمعه و معالم و قوانين را خدمت اساتيدي چون آية الله الحاج سيد حسين احمدي علون آبادي قدّس سره، داماد مرحوم والد و آية الله الحاج شيخ محمدعلي لواساني قدّس روحه و دروس سطح عالي از رسائل و مکاسب و کفاية را خدمت اساتيدي چون آية الله الحاج سيد عباس زواره قدّس سره و آية الله الحاج شيخ محمدتقي آملي و دروس معقول و عرفان را خدمت والد ماجد مرحوم آية الله الحاج شيخ محمدعلي شاه آبادي قدّس سره و آية الله الحاج شيخ مهدي مازندراني قدّس روحه، تعلم نمود و سپس چون والد ماجد برحمت واسعه الهي نائل گشت و در لقاء الله قرار گرفت به شهر خون و قيام قم مهاجرت نمود.

دروس خارج فقه و اصول را خدمت آية الله الحاج آقا حسين بروجردي قدّس سره (12 سال) و آية الله الحاج شيخ محمدعلي اراکي (12سال) و آية الله آقاي سيد محمدرضا گلپايگاني (يک سال) و آية الله آقاي شريعتمداري (سه سال) و آية الله محقق داماد قدّس سره (يک سال) و امام خميني (ره) 2 سال تلمذ نمود و در اثناء تعلم به تعليم و تدريس معقول و منقول مشغول شد.

قبل از سال 1340 مشغول تدريس خارج فقه و اصول و فلسفه و عرفان و اخلاق شد و حدودا 35 سال است که اشتغال مداوم در امور فوق الذکر را داشت و با توفيق و عنايات خاصه حضرت احديت و در ظل توجهات حضرت بقيه الله الاعظم (عجل الله تعالي فرجه) کتاب توحيد و نبوّت و امامت و معاد و رجعت و سماع را با دو زبان عربي و فارسي نگاشت و همچنين کتاب اخلاق منزل يقظه و توبة و انابة و محاسبة و تفکر و تذکر و اعتصام را با دو زبان عربي و فارسي به قلم تحرير در آورد که مجموعا 26 کتاب آماده براي چاپ مي باشد.ولي سعي در اين است که از ثلث اموال مسلمين که براي امور خيريه است به زيور چاپ مطبوع گردد و از وجوه امام (عليه السلام) و سهم سادات و زکات نباشد و تعليقه اي بر عروة الوثقي و وسيله و رسالة توضيح المسائل مرحوم آية الله آقاي بروجردي نگاشت تا به وظائف شرعي خود عمل نمايد.

علاوه بر اينها تعليقاتي بر اسفار مرحوم صدرالمتألهين قدّس سره و مصباح الانس مفتاح الغيب و شفاء ابوعلي سينا قدّس سره و مکاسب مرحوم آية الله الشيخ مرتضي انصاري قدّس سره و کفآية مرحوم آية الله آخوند خراساني قدّس سره و کتاب مرحوم علامه آيت الله اصفهاني قدّس سره، فقهاً و اصولاً نگاشت و رساله اي در موضوع قُمار و رساله اي نيز در شرائط متعاقدين به قلم تحرير در آورد.

وفات
سرانجام اين عالم ربانى و  فقيه مکتب اهل بيت (ع) پس از عمرى تلاش در صحنه علم و عمل و عبادت خاص الهى صبح روز شنبه 17دي مصادف با 13 صفر 1433هـ ق به علت کهولت سن در يکي از بيمارستان هاي تهران دار فاني را وداع نمود. پيکر آنمرحوم  فرداي آنروز پس از تشييع از مسجد آيت الله شاه آبادي واقع در محله پامنار تهران به شهر مقدس قم انتقال يافته و در جوار کريمه اهل بيت حضرت فاطمه معصومه سلام الله عليها به خاک سپرده شد.