فرهنگ و تمدن شیعه » شخصیتها » عالمان دین »

آيت الله العظمي حاج ميرزا حسين فقيه سبزواري(ره)

(1386-1309هـ ق)

ولادت
آيت الله حاج ميرزا حسين سبزواري مشهور به “فقيه سبزواري” فرزند آيت الله ميرزا موسي (1337 – 1265 ه.ق) سوم رمضان 1309 ه.ق در شهر سامرا به دنيا آمد و در سال 1318 ه.ق همراه پدر خود آيت الله ميرزا موسي به سبزوار رفت
تحصيلات
در آنجا به تحصيل علوم ديني پرداخت. وي درسال 1326 ه.ق براي ادامه تحصيل وارد مشهد شد و در مدرسه فاضلخان حجره گرفت و از محضر دانشوراني چون حاج شيخ حسن برسي، ميرزا محمد باقر مدرس رضوي، ميرزا عبدالجواد اديب نيشابوري، حاج ميرزا حسين از شاگردان ميرزاي شيرازي و حاج ميرزا اسماعيل مجتهد علم آموخت. فقيه در طول تحصيلات خود در حوزه مشهد، شاهد فاجعه به توپ بستن حرم در روز دهم ربيع الثاني 1330 ه.ق بود و اين فاجعه را در يادداشتهاي منتشر نشده خود منعكس كرده است. وي شعبان سال 1331 ه.ق با دختر ميرزا حسين صدرالعلماء (1329-1295 ه.ق) يكي از علماي برجسته سبزوار ازدواج نمود و شش سال در سبزوار اقامت كرد. در اين مدت ضمن تدريس، خارج فقه و اصول را از محضر پدر و حكمت را نزد افتخار الحكما شاگرد كم مانند حاج ملاهادي سبزواري، فراگرفت و سال 1338 ه.ق به نجف رفت و فقه و اصول را نزد آيات ميرزا حسين نائيني، سيد ابوالحسن اصفهاني، آقا ضياء عراقي و حاج سيد محمد فيروز آبادي فراگرفت و از همه اساتيد خود اجازه اجتهاد دريافت نمود و به “فقيه سبزواري” اشتهار يافت. وي علاوه بر درك محضر اساتيد يادشده خود در سامرا، در نجف نيز از محضر آخوند خراساني، سيد محمد كاظم يزدي، شيخ حسن مامقاني، آيت الله شربياني، آيت الله سيد محمد بحرالعلوم، شيخ محمد طه نجف، ميرزا حسين نوري ، حاج آقا رضا همداني، شيخ علي گنابادي و شيخ علي قوچاني بهره برد.
فعاليتها
سال 1347 ه.ق در س38 سالگي به درخواست مردم سبزوار به ايران بازگشت و در مشهد ساكن شد و به تدريس فقه و اصول و فلسفه ونيز اقامه نماز جماعت روز آورد و خدمات اجتماعي و عمراني كم نظيري انجام داد. او مدرسه باغ رضوان را با 16 هزار مترمربع مساحت به سال 1330 شمسي ساخت و تكيه سيدها را احداث كرد. درمانگاه رازي را تكميل كرد و 120 باب منزل در خيابان نخريسي و 25 باب در خيابان خواجه ربيع براي سيل زدگان بنا نهاد و 2500 قطعه زمين را در كوي طلاب به طلبه ها و فضلاي حومه مشهد واگذار كرد و دهها مسجد را در محلات مختلف مشهد ساخت.
وفات
در روز شنبه 24 شوال 1386 ه.ق /1345ه.ش در 77 سالگي راه ناهموار دنياي مادي را به آخر رساند و روحش به دار قرار پرگشود و در محل مدرسه باغ رضوان فضاي سبز شمال شرقي حرم در ابتداي بست طبرسي به خاك سپرده شد.