نامگذارى فرزندان حضرت على (ع) به نام عمر و عثمان و ابوبكر

آيا درست است كه فرزندان حضرت على (عليه السلام) به نام عمر و عثمان و ابوبكر نامگذارى شده بودند؟

جواب:

اولا: در آن عصر، اين اسامى، رايج بوده و بسيارى از صحابه، به اين نام بودند. اين را آقا اميرالمؤمنين (عليه السلام) به خاطر علاقه به آنها نبوده كه نامگذارى كردند. ابوبكر، كنيه است و اسم نيست؛ نام عثمان هم بخاطر علاقه اميرالمؤمنين (عليه السلام) به برادرش عثمان بوده و نسبت به عمر هم از خود منابع أهل سنت گفتيم كه خود خليفه دوم او را عمر نهادند.

ثانيا:علاقه و محبت بايد دو طرفى باشد، لذا اگر علاقه اى بود، چرا آن خلفاء نام فرزندان خود را على و حسن و حسين نگذاشتند. لذا اين نامگذارى، دليلى بر مدح نيست.

مؤسسه تحقيقاتى حضرت ولى عصر (عج)