فرهنگ و تمدن شیعه » شخصیتها » مستشرقین »

آنکلساریا، بهرام گور

بهرام گور آنکلساریا از ایران شناسان مشهور هند و متخصّص در زبان و ادبیّات ایران باستان و از پارسیان مقیم هندوستان بوده که در ۱۸۷۷ در آنکلساریا از توابع کجرات به دنیا آمده و پس از ۶۵ سال عمر در نوامبر ۱۹۴۲ در بمبئى در گذشته است .

وى پسر تهمورس دینشاه بود که در سن ۶۵ سالگى از جهان در گذشت . تهمورس از دانشمندان نامى پارسى بود که در زبان و ادبیّات پهلوى تبحّر داشت و بهرام اوستا را نزد پدر آموخت و از استادان بزرگ پهلوى دان گردید .

مسافرت به ایران

بهرام گور دو سفر به ایران آمد :

یکبار در سال ۱۳۰۹ شمسى، که سه کنفرانس او در تهران یادگار این سفر اوست، و بار دیگر در جشن هزاره فردوسى در مهرماه ۱۳۱۴ که خطابه اى هم درباره فردوسى ایراد کرده که در کتاب «‌هزاره فردوسى» به چاپ رسیده است .

اخلاق و خصوصیات او

بهرام گور مردى بود بالا بلند، خوش سیما، بسیار ساده و فروتن و مهربان و هیچ گونه پیرایه در کارش نبود و آنچه در دل داشت به سادگى بر زبان مى آورد، همه کس او را به پاکى و راستى و درستى مى شناخت. به زبان فارسى علاقه مخصوص داشت و نسبتا خوب صحبت مى کرد .

آثار او

بهرام گور کتابهاى متعددى تألیف  یا ترجمه کرده یا انتشار داده از جمله آنها انتشار جلد دوم از متون پهلوى است که درسال ۱۹۱۳ به چاپ رسیده، و دیباچه بسیار سودمندى هم در ۶۲ صفحه بر آن نوشته است .

دیگر دیباچه اى است که به متون عکسى بُندهش بزرگ نوشته ودر سال ۱۹۰۸ انتشار یافته است .

و چون که خواندن  خط پهلوى دشواراست، لذا متن بندهش را به خط لاتینی  در آورده، و ضمناً در نظر داشته که آن را به انگلیسى هم  ترجمه کند .

دیگر ترجمه انگلیسى «‌زند» و «‌هومن یسن» بوده که در ۱۹۱۹ به چاپ رسانید، و بهترین ترجمه اى است که از این کتاب در دست مى باشد .

دیگر از کارهاى او ترجمه «‌کارنامه اردشیر بابکان» و «‌شکند گمانیک و یجار» و «داتستان دینیک» و چند بخش از دینکرد است .

کسانى که با خط پهلوى آشنایى دارند به خوبى مى دانند که خواندن این خط تا چه اندازه دشوار است و به جاى لغتهاى ( هزوارش = آرامى ) کلمات پهلوى آوردن تا چقدر صبر و حوصله لازم دارد .

بهرام عمر خود را با چنین کار دشوارى به سر آورد، و با رنج بسیار و کوشش فراوان یادگارى جاودان از خود به جا گذارد، و گروهى را به خط و زبان پهلوى آشنا ساخت .

این دانشمندان سالها در مؤسّسه «‌کاما» و مدرسه زردشتى تدریس مى کرد.

دیگر از ترجمه هاى فارسى او عبارتند از گجستک ابالیش، و انتشار برخى از مجلداتى است که در آن مؤلفین مختلف در موضوعهاى گوناگون، از قبیل تاریخ، لغت، پهلوى، اوستا و نظایر آنها مقاله نوشته اند .

و خود مشارالیه در روزنامه «‌مؤسّسه خاورشناسى کاما» مقالات متعددى نوشته است .