فرهنگ و تمدن شیعه » شخصیتها » مستشرقین »

آندرائه ، تور

تور آندرائه از اسلام شناسان برجسته سوئدى بوده، که عمر شصت و دو ساله خود را در موضوع تاريخ زندگانى پيامبر اسلام (ص) و شخصيت او و عقايد اسلامى و تاريخ اديان صرف کرده است .

وى تحصيلات خود را در دانشگاه اوپسالا به پايان رسانيده، و پس از آن در همان دانشگاه به تدريس پرداخته، سپس به سمت استاد علوم اديان در دانشگاه استکهلم انتخاب شده است …

آندرائه در الهيّات و تاريخ اديان شهرتى بسزا داشت و از جمله دانشمندانى است که درباره ميزان تأثير و نفوذ آيين حضرت مسيح عليه السلام در اسلام بنابر عقيده خودش پژوهش کرده و کتاب هايش نشان مى دهد که بيانش دراين باره خالى از مبالغه تعصّب نيست .