اشاره:

در استان قم بیش از بیست مرکز علمی . پژوهشی در حوزه کلام شیعی، شیعه‌شناسی و محورهای مطالعاتی آن، فعالیت آموزشی‌. پژوهشی دارند. عدم آگاهی این مراکز از طرح‌ها و پروژه‌های علمی یکدیگر احیاناً به موازی‌کاری، دوباره‌کاری و اتلاف وقت و انرژی می‌انجامد. با عنایت به این مهم، طرح تشکیل جلسات تبادل اطلاعات علمی با نمایندگان مراکز علمی . پژوهشی همسو پیشنهاد می‌گردد.

 

 اهداف

۱. آگاهی مراکز علمی . پژوهشی همسو، از فعالیت‌های علمی یکدیگر.

۲. تبادل جدیدترین اطلاعات علمی.

۳. اخذ مشاوره علمی پیرامون طرح‌های کلان پژوهشی.

ج) فهرست مراکز همسو

۱. پژوهشکده باقر العلوم(علیه‌السلام)

۲. پژوهشکده علوم و معارف حدیث (پژوهشکده کلام اهل بیت(علیهم‌السلام))

۳.پژوهشگاه حوزه و دانشگاه (گروه فلسفه و کلام و گروه تاریخ اسلام)

۴.پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (گروه تاریخ تشیّع)

۵.پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (گروه کلام و دین پژوهی)

۶.پژوهشگاه مطالعات تقریبی

۷.دانشکده اصول دین (گروه کلام)

۸.دانشگاه قم (گروه شیعه‌شناسی)

۹.مجتمع آموزش عالی امام خمینی ۱ (گروه کلام و شیعه‌شناسی)

۱۰.مجتمع آموزش عالی فقه (گروه فلسفه و کلام)

۱۱.مجمع جهانی شیعه‌شناسی(کلام، تاریخ تشیّع و گروه معارف و فرهنگ تشیّع)

۱۲.مجمع عالی حکمت اسلامی (گروه کلام)

۱۳.مرکز تخصصی شیعه‌شناسی حوزه علمیه قم

۱۴.مرکز پژوهش‌های اعتقادی

۱۵.مؤسسه آموزشی . پژوهشی مذاهب اسلامی(گروه فرق شیعه و اهل سنّت)

۱۶.مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی۱ (گروه کلام)

۱۷.مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر۴ (گروه شیعه‌شناسی)

۱۸.مؤسسه شیعه‌شناسی آقای تقی‌زاده( گروه کلام)

۱۹.مؤسسه هنری و فرهنگی امامت اهل بیت: (گروه تدوین متون امامتی و گروه پاسخ به شبهات)

۲۰.مؤسسه کتاب‌شناسی بزرگ شیعه

۲۱.بنیاد فرهنگی جعفری

منبع: مجمع جهانی شیعه شناسی