خانواده شیعی » سبک زندگی »

آداب خوردن ميوه در اسلام

به نقل از فُرات بن اَحنَف، از امام صادق(عليه السلام):

«هر ميوه اى آلودگى به همراه دارد. پس اگر خواستيد ميوه بخوريد، آن را با آب بشوييد.(الکافى، ج6،ص350،ح4)

بردن نام خدا به هنگام خوردن

پيامبر خدا(صلى الله عليه وآله):

هر کس ميوه بخورد و اين خوردن را با نام خدا آغاز کند، ميوه به او زيانى نمى رساند.(مستدرک الوسائل،ج16،ص461،ح20547)

دعا کردن به هنگام ديدن ميوه نوبر

امام على(عليه السلام):

وقتى پيامبر خدا ميوه اى نو مى ديد، آن را مى بوسيد و روى چشمان و دهانش مى نهاد و سپس مى گفت:« خداوندا ! چنان که آغاز اين ميوه را در عافيت به ما نشان دادى، پايان آن را نيز در عافيت به ما بنمايان».(بحار الأنوار،ج66،ص119،ح10)

خوردن هر ميوه در آغاز فصلش و پرهيز از آن در پايان آن فصل

پيامبر خدا(صلى الله عليه وآله):

بر شما باد ميوه در هنگام روى کردنش؛ چرا که در اين هنگام، مايه ى سلامت تن و از ميان رفتن اندوه است. نيز آن را در هنگام پشت کردن وا گذاريد که در اين هنگام، دردى براى تن است{منظور پيامبر استفاده از ميوه ى تازه و پرهيز از ميوه هاى نامرغوب و غير تازه مى باشد}.(بحار الأنوار، ج62،ص296)

الدعوات:

روايت شده است که:«…ميوه را در ايّام دولتش(در فصل آن) بخور و برترينِ ميوه ها، انار و ترنج است»(الدعوات،ص159،ح436)

جدا نکردن پوست ميوه

الکافى:

از ابن القدّاح درباره امام صادق(عليه السلام) روايت شده است که ايشان، پوست کندن ميوه را دوست نداشت{البته اين کار در مورد همه ى ميوه ها صدق نمى کند}.(الکافى،ج6،ص350،ح3)

پرهيز از خوردن چند ميوه با هم

پيامبر خدا(صلى الله عليه وآله):

هر کس تنها يک نوع ميوه را بخورد، بهتر است.(بحار الأنوار، ج66، ص123،ح15)

پيامبر خدا(صلى الله عليه وآله):

ميوه ها را جدا جدا بخوريد.(جامع الأحاديث للقمّى، ص 108)

دعائم الإسلام:

از پيامبر خدا روايت شده که ايشان از گذاشتن دو ميوه با هم در دهان نهى مى فرمود.

منبع:سايت طعام اسرار