حذفیات »

امامزاده ملک خاتون (ع) فارسان

از نوادگان حضرت امام موسى کاظم(ع) است . این امامزاده در روستایى به نام گوشه و در مرکز روستا واقع شده است و در ۱۵ کیلومترى شهرستان فارسان است . قسمتى از جاده آسفالت و بقیه خاکى است واز آب لوله‌کشى و برق نیز برخوردار است . بناى اولیه‌ آن امامزاده در سال ۵۴۶ ه.قبه دست اتابک گذاشته شده است که در طى سال هاى اخیر بازسازى و مرمت شده است .