بقعه امامزاده ابراهیم (ع) واقع در غرب روستاى سلمان آباد در ۳ کیلومتری جنوب شرقى پیشوا قرار دارد و شامل بناى خشتى است .گفته می شود آن حضرت از نوادگان امام موسى کاظم (ع) است .