رفتار بزرگان و علمای دین با همسر و خانواده، همواره به گونه‌ای بوده است که می‌تواند به عنوان یک الگو، برای اقشار مختلف جامعه باشد. این بزرگواران علی‌رغم مشغله‌های فکری و ذهنی فراوانی همچون تحصیل، تدریس و مرجعیت، هرگز رسیدگی به احوال خانواده را فراموش نکرده و وظایف بیرونی خویش را به نحو احسن با وظایف درونی خانواده جمع نموده‌اند.

از جمله این عالمان عامل، مرحوم آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری(ره) می‌باشد که در احترام گذاردن به همسرشان، اهتمام ویژه‌ای داشتند. نقل شده وقتی همسر اول ایشان در سامرا نابینا شد، به شیخ اصرار می‌نمود که همسر دیگری اختیار کند تا امورات منزل اداره شود. اما شیخ، قبول نمی‌کرد و رنج خدمت و کار در منزل را متحمل می‌شد. وقتی علت مخالفت را از ایشان جویا شدند، در پاسخ فرمود: تا ایشان در قید حیات است، من همسر دیگری اختیار نخواهم کرد. و چنین نمود تا آن که همسرش از دنیا رفت و بعد از فوت ایشان، همسر دیگری اختیار کرد.

(منبع: تبیان)