خانواده شیعی » ازدواج » همسرداری »

کژکارى جنسى بعد از ازدواج

 تعريف هاى رفتارى کژکارى جنسي[1]

1. اشتياق خيلى کم به فعاليت جنسى ـ يا پيش بينى لذت بخش نبودن آن، به طور مستمر.

2. اجتناب شديد از هر گونه رابطه جنسى ـ و يا ردّ آن ـ على رغم رابطه مبتنى بر احترام و محبت متقابل.

3. فقدان پاسخ معمول فيزيولوژيکى تهييج جنسى و بر انگيختگى به طور مکرر (براى مثال، نعوظ لغزندگى مهبل).

4. عدم احساس خوشى و لذت طى فعاليت جنسى.

5. تأخير زياد در رسيدن به اوج لذت جنسى يا نرسيدن به آن بعد از برانگيختگى، على رغم رابطه جنسى لذت بخش با همسرى مهربان و علاقمند.

6. احساس درد طى آميزش جنسى، قبل يا بعد از آن.

7. وجود اسپاسم غير ارادى (ادوارى يا دائمى) واژينال (يعنى، مثلاً واژينيسم) به عنوان مانعى براى عمل آميزش جنسى.

8. اظهار عدم رضايت از رابطه به طور کلى، مثلاً به دليل انزال زودرس مرد.

9. ابراز عدم عشق و علاقه از سوى يکى از دو زوج يا هر دو آن ها.

10. اجتناب از صحبت در مورد موضوعات جنسى.

11. ايراد گرفتن از عدم پاسخ گويى جنسى همسر.

12. بيان اظهاراتى مبنى بر عزت نفس پايين از جانب زوج دچار اختلال جنسى.

13. بيان اظهاراتى مبنى بر عزت نفس پايين از جانب زوج ديگر و مقصر دانستن خود در مورد اختلاف جنسى همسر.

14. خلق افسرده در يک يا هر دو زوج.

تشخيص هاى درمانى

1. اختلال اوج جنسى در زن

2. اختلال انگيختگى جنسى در زن

3. اختلال ميل جنسى کم در زن ناشى از بيمارى جسمانى.

4. اختلال ميل جنسى کم کار

5. اختلال نعوظى در مرد

6. اختلال اوج لذت جنسى در مرد

7. اختلال نعوظى در مردان ناشى از بيمارى جسمانى

8. انزال زودرس

9. بدرفتارى جنسى با کودک

10. اختلال بيزارى جنسى

11. اختلال جنسى NOS

کسانى که در زندگى زناشويى خود مشکلات مذکور را دارند، بايد به يک متخصص روانشناس بالينى يا روانپزشک مراجعه کنند. متخصصين با تشخيص هاى بالينى علت اختلالات را ريشه يابى مى كنند و بعد درمان مناسب را ارائه مى كنند.

راهکارهاى درمانى براى زود انزالى

زود انزالى يعنى اين که مرد پيش از زمان دلخواه و خيلى سريع به حالت ارگاسم (اوج لذّت جنسى) برسد و منى از او خارج شود.[2] در اين باره بايد بگوييم که:

1. قسمت مهمى از زندگى زناشويى مربوط به ارضاى جنسى است و وجود زود انزالى باعث مى شود که معمولاً زن در رابطه جنسى از شوهر خود احساس لذت نکند و اين مى تواند باعث ناراحتى زن شود.[3] پس لازم است که زود انزالى درمان شود و البته با پيشرفت هاى علم روان شناسى و تحقيقاتى که در اين زمينه صورت گرفته روش هايى براى حلّ اين مسئله وجود دارد لذا نبايد زياد نگران اين مسئله بود.

2. علت زود انزالى ممکن است مربوط به جسم انسان باشد، مثلاً به کمى ترشحات غدد جنسى، يا ضعف قوه اعصاب باشد که در اين صورت لازم است به پزشک متخصص (مثلاً متخصص کليه و مجارى ادرارى و تناسلى و يا متخصص اعصاب و روان و يا روانپزشک) مراجعه شود.[4]

3. علت زود انزالى ممکن است مربوط به اضطراب و هيجان هنگام انجام عمل جنسى باشد و يا بر اثر آلودگى به استمناء و يا نگرانى از فاش شدن عمل جنسى به وجود آمده باشد.[5]

به هر حال توصيه هاى زير نقش مهمى در درمان زود انزالى دارد که با توجه به آن ها مشکل برطرف خواهد شد. امّا بايد توجه کنيم که حلّ مشکل نيازمند به زمان است و انجام اين نکات بايد مدتى ادامه يابد تا مشکل حل شود.

نکته اول: محلّ انجام عمل زناشويى بايد در جايى باشد که احساس نگرانى و ترس از ديده شدن وجود نداشته باشد.[6]

نکته دوم:زمان عمل زناشويى بايد در زمان آرامش باشد به گونه اى که نگرانى از کمبود وقت نباشد.

نکته سوم: به اندازه کافى بايد استراحت فکرى و جسمى در زندگى وجود داشته باشد، چون خستگى بدن و ذهن باعث زود انزالى مى شود.[7]

نکته چهارم: در حين عمل زناشويى از فکر کردن به انزال بايد پرهيز شود و بهتر آن است که به چيزهايى ديگر، فکر کنيم.[8]

نکته پنجم: استفاده از کاندوم (کاپوت) باعث مى شود تماس آلت تناسلى کمتر شود و انزالى ديرتر صورت بگيرد.[9]

نکته ششم: اين که اضطراب و نگرانى و يا تشويش نسبت به ترس از زود انزالى خودش عامل به وجود آمدن انزال زودرس است پس توجه کنيم که خيلى خودمان را به خاطر اين مشکل مضطرب و نگران نکنيم.

نکته هفتم: داشتن رژيم غذايى مناسب، ورزش کردن و استفاده از هواى آزاد تأثير بسيار خوبى بر عملکرد بدن در همه زمينه ها حتى در زمينه امور جنسى دارد.

نکته هشتم: برخى از عوامل مرتبط با برخورد و نگرش شريک جنسى است که شريک زندگى مى تواند نقش تسهيل گيرى در اين امر را داشته باشد.

نکته پايانى: همان طور که اشاره کرديم، حل مشکل نيازمند زمان است.

– منابع كمكى:

1. راهنماى گام به گام درمان مشكلات زناشويى، ترجمه على كيميايى و زهرا باقريان نژاد، ص 263 – 271

2. مهدى هادى – مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه علميه

3. سرور آرمان – روشنك حسن زهرايى، تشخيص و درمان اختلالات جنسى؛ كنكاش، 1382.

4. بهنام اوحدى – تمايلات و رفتارهاى جنسى طبيعى و غير طبيعى انسان؛ صادق هدايت، 1383.

5. مير احمد هاشمى فرد – مسائل و و اختلالات جنسى در زن و مرد؛ چهر، 1371.

6. مجيد صادقى – عباس عظيمى كيا، درمان قدم به قدم اختلالات روان پزشكى؛ براى فردا، 1380.

[1] . SEXUAL DYSFUNCTION.
[2] . تشخيص و درمان اختلالات جنسى، ص 122.
[3] . تمايلات و رفتارهاى جنسى طبيعى و غير طبيعى انسان، ص 243.
[4] . همان، ص 198.
[5] . درمان قدم به قدم اختلالات روان پزشکى، ص 89.
[6] . مسائل و اختلالات جنسى در زن و مرد، ص 201.
[7] . همان.
[8] . همان.
[9] . مسائل و اختلالات جنسى در زن و مرد، ص 202.
منبع :سايت انديشه قم