zaman

کند شدن گذشت زمان

ابوبصیر روایت کرده که پس از ظهور حضرت مهدى علیه السلام خداوند به فلک دستور مى دهد که گردش خود را کُند کند، به طورى که هر روز در زمان حضرت مهدى علیه السلام به اندازه دو روز و هر ماه به اندازه ده ماه و هر سال به اندازه ده سال از سال هاى شما مى شود.

در حدیث دیگرى ابو بصیر از امام باقر علیه السلام پرسید: «فدایت گردم، چگونه سال ها طولانى مى شود؟».

امام فرمود: «خداوند به فلک دستور مکث و کمى حرکت مى دهد ؛ پس روز ها و سال ها به این دلیل طولانى مى شود. ».

ابو بصیر گفت: «مى گویند اگر فلک تغییر کند فاسد مى شود! ».

امام علیه اسلام فرمود: این سخن زندیقان است، ولى مسلمانان راهى براى گفتن این سخنان ندارند، به تحقیق، خداوند ماه را براى پیامبرانش شکافت و پیش از آن خورشید را براى یوشع بن نون باز گرداند و از طولانى بودن قیامت و این که روز قیامت مانند هزار سال از سال هایى است که مى شمارید، خبر داد.

منبع:بحار الانوار ۵۲ / ۳۳۹ حدیث ۸۴  و  بحارالانوار ۵۲/ ۳۳۳ حدیث ۶۱