آقاى شيخ عبد الله موسيانى(ايشان از شاگردان آيت الله مرعشى(ره) بودند)نقل فرمودند:« به اين كه حضرت آيت الله مرعشى نجفى به طلاب مى فرمود: علت آمدن من به قم اين بود كه پدرم آسيد محمود مرعشى نجفى (كه از زهاد و عباد معروف بود) چهل شب در حرم حضرت امير (عليه السلام) بيتوته نمود كه آن حضرت را ببنيد. شبى در (حال مكاشفه) حضرت را ديده بود كه به ايشان مى فرمايد:

« سيد محمود چه مى خواهى؟ عرض مى كند: مى خواهم بدانم قبر فاطمه زهراء(عليها السلام) كجاست؟ تا آن را زيارت كنم».
حضرت فرموده بود: من كه نمى توانم (بر خلاف وصيت آن حضرت) قبر او رامعلوم كنم.
عرض كرد: پس من هنگام زيارت چه كنم؟ حضرت فرمود: خدا جلال و جبروت حضرت فاطمه (عليها السلام )را به فاطمه (عليها السلام) عنايت فرموده است, هر كس بخواهد ثواب زيارت حضرت زهرا(عليها السلام) را درك كند به زيارت فاطمه معصومه (عليها السلام) برود.

آيت الله مرعشى مى فرمودند: « پدرم مرا سفارش مى كرد كه من قادر به زيارت ايشان نيستم اما تو به زيارت آن حضرت برو»  لذا من به خاطر همين سفارش, براى زيارت فاطمه معصومه (عليها السلام) و ثامن الائمه (عليها السلام) آمدم و به اصرار موسس حوزه علميه قم, حضرت آيت الله حائرى در قم ماندگار شدم.
آيت الله مرعشى در آن زمان فرمودند:« شصت سال است كه هر روز من اول زائـــر حضرتم.»

منبع :سایت حضرت معصومه (س)