وصيت حضرت علی(ع) به قصاص یابخشش

چرا حضرت على با وجودى كه خودشان قائل بودند كه بخشش بهتر از قصاص است وصيت به قصاص قاتل خود مى كنند

پاسخ:

حضرت على(ع) در وصيت خود مى فرمايد:” … ان ابق فانا ولى دمى و ان افن فالفناء ميعادى و ان اعف فالعفو لى قربة و هو لكم حسنة فاعفوا“؛ اگر من خود ماندم كه صاحب اختيار خون خود هستم و مى دانم با او چه كنم و اگر از اين دنيا رفتم و به دار باقى شتافتم بعد از من اختيار با شما است. اگر او را عفو كنيد، بهتر است و موجب قرب به خدا مى شود پس ببخشید وعفو کنیدبهتر است”. [1]

   پس اين گونه نيست كه حضرت امر به قصاص كرده باشد؛ بلكه بعد از شهادت آن حضرت، امر قصاص در دست حضرت امام حسن (ع) قرار مى گرفت.

پاورقی:

[1] . نهج البلاغه، نامه 23.