چارلز ژوزف آدامز از دانشمندان برجسته کانادایى و متخصص در تاریخ مذاهب و علوم اسلامى در ۲۴آوریل ۱۹۲۴در هوستن از توابع تکزاس آمریکایى شمالى به دنیا آمده است.

تحصیلات مقدماتى خود را در زادگاه و تحصیلات عالیه را در دانشگاه بى لر در تکزاس در ۱۹۴۷ به پایان رسانیده و مجددا از ۱۹۴۷ تا ۱۹۵۱ مدرسه عالى ادبیات را در دانشگاه شیکاگو طى کرده و در ۱۹۵۱ به درجه دکترا در تاریخ مذاهب نایل شده و مورخ مذاهب گردیده است.

از نظر علاقه خاصى که به اسلام و تحولات آن دارد از ۱۹۵۲ تا ۱۹۵۵ درموسسه مطالعات اسلامى دانشگاه مک جیل به مطالعه پرداخت و در ۱۹۵۷ در همین موسسه و دانشکده الهیات به تدریس پرداخته و مدتى هم در انجمن مطالعات اسیایى مشاور و سردبیر بوده است.

پروفسور آدامز به جوایز متعددى از دانشگاه شیکاگو و دانشگاه مک جیل مفتخر گردیده است.

مشارالیه عضو موسسه خاورشناسی آمریکایی_ خزانه دار انجمن آمریکایى مطالعات مذاهب _ عضو اصلى انجمن مطالعات خاورمیانه و مدتى معاون آن گردیده و نیز مشاور و سردبیر انجمن مطالعات آسیایى شده است.

آدامزهمچنین مدیر موسسه مطالعات اسلامى دانشگاه مک جیل ۱۹۶۱- مدیر موسسه مطالعات اسلامى دانشگاه مک جیل ۱۹۶۳ –پروفسور کامل موسسه مطالعات اسلامى دانشگاه مک جیل ۱۹۶۳ پروفسور کامل موسسه مطالعات اسلامى دانشگاه مک جیل.

آثار آدامز عبارتند از:

۱٫ راهنمایى براى مطالعه کنندگان مذاهب بزرگ ،۱۹۶۵٫

۲٫ سیاست ها و مذهب ،۱۹۶۶ .

۳٫ تاریخ مذاهب و مطالعاتى درباره اسلام.

۴٫ مجموع مطالعات اسلامى دانشگاه مک جیل در خصوص اخلاق مذهبى از نظر قرآن ،۱۹۶۶٫

۵٫ (Islam )in Geoffrey  parriuder , ed Encyclopedia of world Religions. 1971.

مقالات پروفسور آدامز :

۱٫ مقاله ارزشهاى جدید – اقبال پاکستانى

۲٫ اسلام در پاکستان،۱۹۵۹٫

۳٫ پناهگاههاى فلسطین،۱۹۶۰٫

۴٫ جنبش هاى محافظه کارانه در جهان عرب (۷-۱۹۶۶).

۵٫ اورشلیم-۱۹۶۸٫

۶٫ ادبیات اخیر در پاکستان. (۹-۱۹۶۸)

مقالات در دایره المعارف ها

۱٫ براى دایره المعارف کتاب جهان : خلیفه، درویش ، فقیر، حاج ، هجرت، اسلام، کعبه، قرآن، محمد(ص) مسلمانان و مسجد.

۲٫ براى دایره المعارف بریطانیا: کعبه ، ملا(مولا) معتزله ، سلمان فارسى ، اصل بن عطا.

۳٫ براى دایره المعارف آمریکا نا :

۴٫ الله(۱۹۶۸)،اسلام (۱۹۶۹) ، درویش ، دروز، اسلام ، اسماعیلیه.

مقالات در مجلات و روزنامه ها

۱٫ سرزمین و ملت پاکستان ۱۹۵۹ در روزنامه جغرافیای کانادایی.

۲٫ براى سال نامه فرهنگستان امرکایى علوم سیاسى و اجتماعى : اسلام و صراط مستقیم،۱۹۵۹

۳٫ سنت مذهبى اسلامى در مجله مذهب و مرد،۱۹۷۱ .

۴٫ شیخ طوسى و شرکت و همکارى او در عقاید شیعه در مورد اصول فقه . خلاصه مذاکرات هزاره او در دانشگاه مشهد،۱۹۷۱٫

۵٫ مسیحیت و اسلام ، یک مقایسه اخلاقى ، در مجله مطالعات اسلامى ( اسلام آباد ، مرکز موسسه تتبعات اسلامى )۱۹۷۱