گوناگون » شخصيت ها » شیعه پژوهان غربی » فرهنگ و تمدن شیعه » شخصیتها » مستشرقین »

چارلز ژوزف آدامز از کشور كانادا

چارلز ژوزف آدامز از دانشمندان برجسته كانادايى و متخصص در تاريخ مذاهب و علوم اسلامى در 24آوريل 1924در هوستن از توابع تكزاس آمريكايى شمالى به دنيا آمده است.

تحصيلات مقدماتى خود را در زادگاه و تحصيلات عاليه را در دانشگاه بى لر در تكزاس در 1947 به پايان رسانيده و مجددا از 1947 تا 1951 مدرسه عالى ادبيات را در دانشگاه شيكاگو طى كرده و در 1951 به درجه دكترا در تاريخ مذاهب نايل شده و مورخ مذاهب گرديده است.

از نظر علاقه خاصى كه به اسلام و تحولات آن دارد از 1952 تا 1955 درموسسه مطالعات اسلامى دانشگاه مك جيل به مطالعه پرداخت و در 1957 در همين موسسه و دانشكده الهيات به تدريس پرداخته و مدتى هم در انجمن مطالعات اسيايى مشاور و سردبير بوده است.

پروفسور آدامز به جوايز متعددى از دانشگاه شيكاگو و دانشگاه مك جيل مفتخر گرديده است.

مشاراليه عضو موسسه خاورشناسي آمريكايي_ خزانه دار انجمن آمريكايى مطالعات مذاهب _ عضو اصلى انجمن مطالعات خاورميانه و مدتى معاون آن گرديده و نيز مشاور و سردبير انجمن مطالعات آسيايى شده است.

آدامزهمچنين مدير موسسه مطالعات اسلامى دانشگاه مك جيل 1961- مدير موسسه مطالعات اسلامى دانشگاه مك جيل 1963 –پروفسور كامل موسسه مطالعات اسلامى دانشگاه مك جيل 1963 پروفسور كامل موسسه مطالعات اسلامى دانشگاه مك جيل.

آثار آدامز عبارتند از:

1. راهنمايى براى مطالعه كنندگان مذاهب بزرگ ،1965.

2. سياست ها و مذهب ،1966 .

3. تاريخ مذاهب و مطالعاتى درباره اسلام.

4. مجموع مطالعات اسلامى دانشگاه مك جيل در خصوص اخلاق مذهبى از نظر قرآن ،1966.

5. (Islam )in Geoffrey  parriuder , ed Encyclopedia of world Religions. 1971.

مقالات پروفسور آدامز :

1. مقاله ارزشهاى جديد – اقبال پاكستانى

2. اسلام در پاكستان،1959.

3. پناهگاههاى فلسطين،1960.

4. جنبش هاى محافظه كارانه در جهان عرب (7-1966).

5. اورشليم-1968.

6. ادبيات اخير در پاكستان. (9-1968)

مقالات در دايره المعارف ها

1. براى دايره المعارف كتاب جهان : خليفه، درويش ، فقير، حاج ، هجرت، اسلام، كعبه، قرآن، محمد(ص) مسلمانان و مسجد.

2. براى دايره المعارف بريطانيا: كعبه ، ملا(مولا) معتزله ، سلمان فارسى ، اصل بن عطا.

3. براى دايره المعارف آمريكا نا :

4. الله(1968)،اسلام (1969) ، درويش ، دروز، اسلام ، اسماعيليه.

مقالات در مجلات و روزنامه ها

1. سرزمين و ملت پاكستان 1959 در روزنامه جغرافياي كانادايي.

2. براى سال نامه فرهنگستان امركايى علوم سياسى و اجتماعى : اسلام و صراط مستقيم،1959

3. سنت مذهبى اسلامى در مجله مذهب و مرد،1971 .

4. شيخ طوسى و شركت و همكارى او در عقايد شيعه در مورد اصول فقه . خلاصه مذاكرات هزاره او در دانشگاه مشهد،1971.

5. مسيحيت و اسلام ، يك مقايسه اخلاقى ، در مجله مطالعات اسلامى ( اسلام آباد ، مركز موسسه تتبعات اسلامى )1971