پیامبران از دیدگاه یهودیان

  در کتاب مقدس یهودیان نسبت های ضداخلاقی و ناروائی درباره پیامبران الهی مطرح شده است. به صورت مثال: حضرت لوط توسط دخترانش با شراب مست می شود و در نتیجه با دختران خود همبستر می شود تا از لوط نسلی بیادگار بماند.[۱] حضرت ابراهیم به علّت ترس از جانش زن خود ساره را که از زیبایی فوق العاده برخوردار بوده به عنوان خواهر خود در دربار فرعون معرّفی و به فرعون تزویج می کند. سرانجام فرعون از واقعیت مطلب مطلع می شود، و ابراهیم را بخاطر اقدامش سرزنش می کند.[۲] و نیز حضرت داود به خاطر پنهان نگهداشتن رابطه نامشروعش با زن اوریا  وحتّی، او را که از مجاهدان مخلص و پاکدل بوده است بر اثر یک توطئه به قتل می رساند. و زن او را تصاحب می کند.[۳] حضرت سلیمان بخاطر تمایل زنانش به بت پرستی، دستور ساخت و ساز بتخانه های متعدد را صادر می کند.[۴]

حالا با وجود این آموزه ها در تورات، بر یهودیان لازم است که به سوالات زیر پاسخ گویند:

  1. آیا نباید پیامبران الهی واجد صفاتی باشند که برای ترویج و تثبیت آن در میان امتش مبعوث شده اند؟
  2. چگونه ممکن است که دیگران را به سویی نیکی و اعمال خدا پسندانه دعوت کنند اما خود شان بدترین کارها را مرتکب شوند؟
  3. آیا بر طبق کدام دلیل عقلی و یا نقلی پیروی از پیامبری جایز است که انسان پاک را به خاطر اینکه زنش را تصاحب کند می کشد و یا با او رابطه نا مشروع داشته باشد؟

۴.پیامبری که خود بتخانه می سازد چگونه پیام‌دار توحید و یگانه پرستی می تواند باشد؟

[۱] . سفر پیدایش، باب ۱۹: ۳۸ـ۳۱.

[۲] . همان، باب ۱۲: ۲۰ـ۱۲ و باب ۲۰: ۱۲ـ۲.

[۳] . کتاب دوم سموئیل باب ۱۱: ۲۷ـ۲.

[۴] . کتاب اول پادشاهان باب ۱۱: ۱۴-۱.