پولس در نزد مسیحیان اولیه یک خائن به افکار عیسی(علیه السلام) بوده و در مدارک یهودی – عیسوی، او به دشمن توصیف و متهم به نفاق تاکتیکی شده است.[۱] نیچه در آخرین اثر خود به نام دجّال(The Antichrist) پولس را بنیان گذار واقعی مسیحیت و در عین حال بزرگترین تخریب کنند‌ه‌ی آن توصیف می­کند و با قرار دادن او در برابر عیسی(علیه السلام) نقادی جدی را متوجه او می­سازد و پولس را فردی «ضد انجیل» و کینه‌جو می‌خواند.[۲] از نظر نیچه پولس پیام‌آور تباهی است که اموری را قربانی نفرت خود کرد و به ویژه آن رستگار کننده (مسیح) را به صلیب خود کشید. این تحریف­گر از سر نفرت دریافت که به واقعیت و حقیقت تاریخی نیازی ندارد و جنایت بزرگ یهودیان را در حق تاریخ تکرار کرد و گذشته را کنار گذاشته و خود تاریخ جدید برای مسیحیت جعل کرد و حتی تاریخ اسرائیل را دیگر بار تحریف نمود تا خود را محِق بر این کار بشناساند و کلیسا نیز بعدها تاریخ بشریت را برای پیشینه مسیحیت تحریف کرد[۳] و پس از مرگ عیسی نخستین تقلب و کژنمایی عیسای واقعی ایجاد گردید و آموزه‌های شخصی پولس که عیسی یک سره با آن بیگانه بود محور مسیحیت قرار گرفت.[۴]

آیا مسیحیان این نقاط منفی پولس را دانسته و به او ایمان آورده یا اینکه بدون شناخت از پولس  تبعیت می کنند؟

چرا پولسی که تخریب کننده آیین مسیحیت است در نزد مسیحیان جایگاه بالاتر از حضرت مسیح (علیه السلام) دارند؟

پی نوشتها

[۱]. موریس بوکای، مقایسه میان تورات، انجیل، قرآن و علم، ترجمه: ذبیح الله دبیر، ص۷۵ و ۷۸.

[۲]. متفکران بزرگ مسیحی، ص۱۶و۱۷.

[۳]. فریدریش ویلهلم نیچه، دجال«تلاشی برای نقد مسیحیت»، ترجمه: سعید فیروزابادی، ص۹۲؛ کارل یاسپرس، نیچه و مسیحیت، ترجمه عزت الله فولادوند، ص۹۳.

[۴]. نیچه و مسیحیت، ص۹۵.

نویسنده: حمید رفیعی