پس از سه دهه/افتتاح شورای شیعیان انگلیس

برای اولین بار پس از سه دهه یک نهاد شیعی تحت عنوان شورای شیعیان در کشور انگلستان افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت‌ (ع) ـ ابنا ـ بیش از ۱۲۵ سازمان و فعال شیعی در همایش افتتاحیه شورای شیعیان انگلیس که در شهر میلتون کینس این کشور برگزار شد شرکت کردند.

«سید محمد موسوی» مسئول موقت شورای شیعیان انگلیس با بیان این‌که برای اولین بار پس از سه دهه است که یک نهاد شیعی در این کشور ایجاد می‌شود، گفت: همگان اذعان دارند که تحقق اهداف شیعیان در انگلیس تنها از طریق ایجاد جمعیتی واحد امکان پذیر است.
وی افزود: شیعیان تنها جامعه دینی در انگلستان هستند که سازمانی مشخص و واحد برای خود ندارند، لذا این ضرورت، ایجاد چنین سازمانی را بیش از پیش آشکار می‌کند.
pic1
یکی از شرکت کنندگان در این همایش نیز ضمن اظهار رضایت از ایجاد چنین سازمانی گفت: اینکه ما در انگلیس ۱۰۰ هزار شیعه داشته باشیم، یا یک میلیون شیعه، چندان اهمیت ندارد. صد هزار شیعه متحد بهتر از یک میلیون شیعه متفرق است، پس بهتر است که تفاوت‌هایمان را کنار بگذاریم.