پر کردن مشکها و سيراب شدن اصحاب امام حسين(ع) 8 محرم

آخر روز هشتم محرم سال 61 هجرى قمرى به جهت اين که آب در خيمه ها نبود، اهل بيت پيامبر(صلى الله عليه وآله) تشنه بودند. حضرت امام حسين(عليه السلام) پشت خيمه تشريف بردند و دستور داد، زمين رابکنند، به اعجاز آبى پديدار گرديد، امام حسين(عليه السلام) و اولاد رسول خدا(صلى الله عليه وآله) و اصحاب همگى سيراب شدند و مشکها را پرکردند بعد چشمه غائب شد.(1)

پي نوشت:
1-حوادث الايام، ص  24.