عنوان  
مولف  
مترجم  دکتر حمید علیزاده – علیرضاروحی
ناشر  جوانه رشد
سال نشر  ۱۳۹۴
نوبت نشر  سوم
محل نشر  تهران

عنوان: پرورش خلاقیت به کمک بازی‌های وانمودی
مولف: دروتی جی . سینگر .جروم ال. سینگر
مترجم/ محقق: دکتر حمید علیزاده – علیرضاروحی
ناشر: انتشارات رشد
سال نشر: ۱۳۹۴
نوبت نشر: سوم
محل نشر: تهران

تخیل یکی از بزرگترین منابع ناشناخته در پرورش توانایی یادگیری کودک، شکل گیری معنای «خود» و لذت بردن از شادی ناشی از خلاقیت‌های اوست. مهارت‌های تخیلی تقریباً همه کودکان در سنین پیش از دبستان به طور طبیعی رشد می‌یابد، ولی والدین و نخستین مربیان با تشویق‌های بیشتر و جهت دهی به تخیل کودک خردسال نقش مهمی در گسترش این نیرو دارند.

این کتاب در مجموع شامل اهمیت جنبه‌های متفاوت بازی وانمودسازی و تخیل در رشد سالم کودک است که پس از به کارگیری مجموعه فعالیت‌ها یا بازی‌های مناسب در خانه، مراکز نگهداری کودک یا کودکستان است. ما این فعالیت‌ها را با کودکان ۲ تا ۵ ساله بسیاری آزمایش کردیم. در ضمن، این بازی‌ها را دیگران نیز به کار گرفته اند. آن‌ها بر اساس معتبرترین مدارک عملی موجود، بازی‌هایی هستند ساده و عملی، و افزون بر این، چنان نشاطی به وجود می‌آورند که والدین و مربیان اوقاتی را که با کودکان سپری می‌کنند بسیار لذت بخش‌تر خواهند یافت.