يارى طلبى حبيب بن مظاهر از بنى اسد 5 محرم

در شب ششم محرم جناب حبيب بن مظاهر اسدى با اذن امام حسين(عليه السلام) براى آوردن ياور و کمک، به قبيله بنى اسد رفت. اسديان پذيرفتند و حرکت کردند، ولى جاسوسان به عمر سعد خبر دادند، عمر عده اى را فرستاد تا مانع از آنها شوند. درگيرى رخ داد که در اين ميان جمعى از بنى اسد شهيد و زخمى و بقيه ناگزير به فرار شدند. سپس حبيب بن مظاهر خدمت امام حسين(عليه السلام) آمد و جريان را عرض کرد.(1)

پي نوشت:
1-تقويم شيعه، ص  18.