خانواده شیعی » سبک زندگی »

ويژگيهاى يك ورزشكار(2)

 و امام باقر ـ عليه السلام ـ فرمودند: هيچ قوّه‌اى همانند غلبه بر هواى نفس نمى باشد.[1]

خودسازى در آئين مقدس اسلام، جايگاه باعظمتى دارد و كسى كه نتواند خود را بسازد هر چند قهرمان جسمى نيز باشد، انسانى عاجز و ناتوان است. على ـ عليه السلام ـ مى فرمايند:

ناتوان‌ترين مردم كسى است كه از اصلاح (نفس) خود ناتوان و عاجز است.[2]

9. تواضع و فروتنى، پرهيز از غرور

يكى از ويژگيهاى يك ورزشكار تواضع و فروتنى است. غرور آفت پيروزى و توانائى است. ورزشكار بايد بداند كه همه قدرتها از آن خداوند است. چنان كه قرآن مى فرمايد: همه نيروها، بدون استثناء از خداوند است.[3]

قدرت و نيرو از جانب خداست و وسيله آزمايش انسان به شمار مى رود. اگر انسان به قدرت، مغرور شود و دشمن را كوچك بشمارد قطعاً در مراحل بعد شكست خواهد خورد.

امام صادق ـ عليه السلام ـ مى فرمايد:

كمال خودپسندى اين است كه انسان به قدرت خود مغرور شود، در صورتى كه نمى داند پايان كارش چيست؟ كسى كه مغرور شود و عمل خود را ممتاز بداند از راه صحيح گمراه گرديده است.[4]

قرآن كريم طى آيه‌اى چنين مى فرمايد:

از مردم روى مگردان، از روى فخر روى زمين راه مرو، خدا هيچ يك از خود خواهان و فخر فروشان را دوست ندارد.[5]

و در مقابل اين آيه در جاى ديگر چنين امر مى فرمايد: نسبت به مؤمنين تواضع نما.[6]

امام صادق ـ عليه السلام ـ در روايتى فرمودند:

خدا دو فرشته براى هر فردى در نظر گرفته است. هر كس براى خدا تواضع كرد، آن دو فرشته احترام متواضع را بالا مى برند و هر كس تكبر كرد آن دو فرشته احترام او را پائين مى آورند.[7]

پى نوشتها

[1] . بحار الانوار، ج 78، ص 165.
[2] . ميزان الحكمه، ج 6، ص 63.
[3] . ان القوه لله جميعا؛ بقره، 165.
[4] . سفينه البحار، ج 2، ص 161.
[5] . و لا تصعر خدّك؛ لقمان، 18.
[6] . و احفض جناحك؛ حجر، 88.
[7] . اصول كافى، ج 2، ص 122.
منبع :سايت انديشه قم