ولادت حضرت ابراهیم(ع) و حضرت عیسى بن مریم(ع) ۲۵ ذیقعده

بنا به روایتى از امام على بن موسى الرضا(ع)، در شب بیست و پنجم ذى قعده، دو پیامبر بزرگ الهى، یعنى حضرت ابراهیم خلیل الرحمن(ع) و حضرت عیسى بن مریم(ع) دیده به جهان گشودند.(۱) البته درباره تولد حضرت ابراهیم(ع) روایت دیگرى نیز نقل گردید.(۲)

شایان ذکر است که حضرت ابراهیم(ع) در عصر دیکتاتورى نمرود بن کنعان، در سرزمین “بابِل” متولد گردید و با این حاکم ستمگر و بت پرستى مردم نادان، به مبارزه همه جانبه برخاست و صدها سال بعد، در سرزمین فلسطین، حضرت عیسى(ع) از مادرى باکره و شوهر ندیده، بنام حضرت مریم بنت عمران(س)، پا به عرصه گیتى نهاد و به اصلاح و ارشاد یهودیان گمراه و ستمگر شام و فلسطین پرداخت.

۱- ثواب الأعمال (شیخ صدوق)، ص ۱۰۴
۲- الاقبال بالاعمال الحسنه (سید بن طاووس)، ج۲، ص ۳۶