۵ رمضان – میلاد مسعود امام جواد(ع)

سال ۱۹۵ هجرى قمرى: میلاد مسعود امام جواد(ع). درباه تاریخ تولد امام محمد تقى(ع)، معروف به جوادالائمه(ع)، گفتار چندى از مورخان و سیره نگاران نقل گردید. برخى پنجم ماه رمضان، برخى نیمه ماه رمضان و برخى نوزدهم ماه رمضان و عده اى نیز دهم ماه رجب را روز تولد آن حضرت مى دانند. چون مشهور مورخان و دانشمندان شیعه، روز دهم ماه رجب سال ۱۹۵ قمرى را تاریخ تولد آن امام همام مى دانند، بدین لحاظ ما نیز در آن روز، مقاله اى نگاشته و اطلاعاتى درباره آن حضرت در آن جا (دهم رجب) بیان کرده ایم.