شیعه شناسی » مناسبت های مذهبی » ماه ذی القعده »

وفات جعفر بن محمد حسنى 1 ذی القعده

1 ذيقعده ، سال 308 هجرى قمرى

ابوعبدالله، جعفر بن محمد بن جعفر بن حسن بن جعفر بن حسن مثنى بن امام حسن مجتبى(ع)، در سامرا ديده به جهان گشود. وى از راويان حديث و از شيعيان موثق و از سرشناسان علوى نژاد در عصر غيبت صغرى بود و داراى تأليفاتى چون كتاب “التاريخ العلوى و كتاب “الصخرة و البئر” مى باشد. سرانجام در نود و چند سالگى، در روز چهارشنبه، اول ذى قعده سال 308 قمرى بدرود حيات گفت.(1)

1- رجال نجاشى، ج1، ص 312