وفات بشر بن حارث 10محرم

بشر بن حارث ملقب به حافى، مردى خوش گذران بود.

روزى حضرت موسى بن جعفر(عليه السلام) از در خانه بشر عبور مى کرد، صداى ساز و آواز شنيد. در اين اثنا کنيزى از خانه بيرون آمد، حضرت پرسيد: اينجا خانه کيست؟ عرض کرد: خانه بشر. حضرت فرمود:

آزاد است يا بنده؟ عرض کرد: آزاد است. حضرت فرمود: راست گفتى، آزاد است که اين گونه بى پروا است و از عذاب خدا نمى هراسد(يعنى خود را بنده خدا نمى داند). کنيز اين موضوع را به گوش بشر رسانيد. بشر پا برهنه از خانه بيرون دويد و خود را به حضرت رسانيد و در حضورش توبه کرد. از آن پس کفش نپوشيد و او را حافى ناميدند. وى در دهم محرم سال 227 هجرى قمرى از دنيا رفت و در شوشتر به خاک سپرده شد.(1)

پي نوشت:
1-حوادث الايام، ص  38.