وضعیت بهائیت در ایران و خارج از ایران

اشاره:

فرقه بهائیت در ایران از سو یحسینعلی نوری تأسیس گردید و سپس به مرکزیت آن به اسرائیل منتقل گردید. این فرقه از جهات مختلف قابل بررسی است. یکی از این جهات جهت سیاسی و عملکر این فرقه در ایران و خارج از ایران است. این فرقه هرچند ادعای دیانت آسمانی دارد اما هیچ شباهتی به دین ندارد بلکه به یک گروه سیاسی شباهت بیشتری دارد. از ایم رو این فرقه در اختیار آمریکا و اسرائیل قرار گرفته و پیوسته علیه مسلمانان در راستای منافع آنان به فعالیت خود ادامه داده اند. در این نوشته وضعیت بهائیان در ایران و خارج ایران از جهان متعدد مورد بررسی قرار گرفته است.

بهائیت معاصر در ایران

بهائیت قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در رژیم شاهنشاهی بسیار فعال بوده و در مقامات دولتی مناصب حساس را در دست داشته اند؛ اما بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران فعالیت فرقه بهائیت در ایران بسیار محدود گردید.   دشمنان انقلاب اسلامی ایران برای مقابله با آن از تمام توان و ظرفیت خود استفاده کردند که جریان بهائیت هم به چند دلیل در نقطه مقابل انقلاب اسلامی و در صف دشمنان آن قرار داشت.

دلیل اول: انقلاب ایران با ماهیتی اسلامی و در سایه رهبری مرجعیت دینی بوجود آمد که بهائیت دقیقاً در طرف دیگر قرار داشت زیرا:

اولاً: بستر پیدایش بهائیت آئین بدعت گذار دیگری بنام بابیت بود که فلسفه وجودی آن مبارزه با نهاد روحانیت و مرجعیت شیعه بود. ثانیاً: اساساً بهائیت مدعی نسخ شریعت اسلام و ظهور شریعتی جدید بنام بهایی بود.

دلیل دوم: هدف انقلاب اسلامی ایران کوتاه کردن دست متجاوزین و استعمارگران از ثروتهای کشور ایران بود. در صورتیکه بهائیت از بنیان تا امروز ساخته و پرداخته استعمارگران و تجاوزکاران بوده است حمایت دولت های روسیه تزاری، انگلستان، امریکا و اسرائیل صفحات پر حجمی از تاریخ بهائیت را به خود اختصاص داده است. به همین دلیل بهائیت به عنوان آلت دست استعمار گران به فعالیتش را در ایران شدت بخشیده است.

دلیل سوّم: پیروزی انقلاب اسلامی دست بسیاری از ستم پیشگان که در تحکیم و تقویت رژیم شاهنشاهی ایران نقش محوری داشتند را قطع کرد. از آن جمله افرادی از تشکیلات ضد اسلامی بهائیت بودند که علیرغم غیر قانونی بودن ایران و کم بودن جمعیت و ادعای عدم دخالت در سیاست تعدادی از مناصب مهم مملکتی در دست آنها بود.[۱] امیر عباس هویدا بهائی فرزند یکی از بهائیان مشهور که از دوستان نزدیک عبدالبهاء بود در مقام نخست وزیری قرار داشت[۲]. که علاوه بر خود تعدادی بهائی را وارد کابینه خود کرده بود که وزارت آموزش و پرورش، فرهنگ و هنر، دفاع تا مدتها در اختیار آنها قرار داشت.[۳] دربار شاه معدوم تحت نفوذ و سیطره بهائیان بود که با حمایت کامل رژیم پهلوی ارکان اقتصاد را در دست گرفته بودند.[۴]

سفارت امریکا در نخستین روزهای انقلاب یکی از تکاپوها و نگرانی های عمده اش وضعیت بهائیان ایران بود و از اسنادی که در این زمینه بدست آمده است میزان ارتباط بهائیت با دستگاه دیپلماسی امریکا حیرت آور است.[۵]

بهائیت برای بازیافتن مجد و عظمت از دست رفته خود با حمایت و تشویق حامیان و اربابان استکبار خود در سالهای اخیر به اقدامات مختلفی دست زده است که جاسوسی برای اجانب، سعی در محکوم نمودن جمهوری  اسلامی در مجامع عمومی و تلاش برای صدور قطعنامه در کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد و ترویج و تبلیغ مرام خود شبکه های ماهواره ای و اینترنت که توام با انتقاد از جمهوری اسلامی و حمله به ارزشهای انقلاب اسلامی می باشد و نیز برگزاری و حضور در سمینار ها و کنفراس های مختلف ضد انقلاب در کشورهای مختلف و خصوصاً در اسرائیل و نهایتاً وادار کردن بقایای اعضای بهائیت در ایران برای ارسال نامه سرگشاده به ریاست جمهوری و مظلوم نمایی در جامعه ایران … از آن جمله به شمار می رود.

و تمام اینها از کشوری که در زمان تعطیلی موقت سفارت اسرائیل در قبل از انقلاب رسماً به عنوان نمایندگی سیاسی اسرائیل عمل می کرد[۶] عجیب نیست.

هفته نامه همت (تهران ـ مدیر مسئول حسن سماواتی ) در شماره شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۸۵ خود با عنوان بهائیت دست مایه جدید اقدامات ضد ایرانی در گنگره آمریکا چنین نوشت:

دو نماینده آمریکا پیش نویس قطع نامه ای را درباره وضعیت فرقه ضالّه بهائیت در ایران تسلیم کمیته روابط بین المللی مجلس نمایندگان کرده اند که در صورت تصویب در آن جا به مجلس سنا خواهد رفت که این قطع نامه با این مطلب آغاز شده بود: ما سرکوب جامعه بهائیان ایران را محکوم می کنیم و رهایی آنان را خواستاریم.[۷]

حکّام و قدرت های غربی و آمریکایی پس از انقلاب اسلامی همواره علیرغم محدودیت های اعلام شده از طرف جمهوری اسلامی مبنی بر کنترل جمعیت، بهائیان ساکن در ایران را به افزایش جمعیت بهایی و تولید نسل بیش تر تشویق می‌کند و اهداف زیر را دنبال می نماید.

الف: افزودن جمعیت فرقه بهائیت جهت گرفتن امتیاز بیشتر.

ب: ‌منزوی نشدن به دلیل کمی جمعیت.

ج: آماده نمودن جوّ برای افزایش فعالیت های سیاسی.[۸]

  1. بهائیت معاصر در خارج ایران

برای فعالیت بهائیت در خارج ایران به خصوص در کشورهای غربی هیچ مانعی وجود ندارد؛ بلکه این فرقه از طرف قدرتهای استعماری حمایت شده و تلاش می کنند که به وسیله آن در کشورهای اسلامی بر علیه اسلام تبلیغ کنند. بهائیان در کشورهای مختلفی از جمله انگلستان، آمریکا، استرالیا، هندوستان، برخی کشورهای آفریقایی دارای مراکز هستند و معابدی رابرای تبلیغ بهائیت راه اندازی کرده اند. دو شهر در اسرائیل(فلسطین اشغالی) به نامهای عکا و حیفا از مراکز مهم این فرقه به شمار می آید.

فعلاً فرقه بهائی شخص خاصی را به عنوان رئیس ندارد، لکن از جزوه‎ای که از طرف بهائیان در معرفی این فرقه منتشر شده است، چنین استنباط می‎گردد که اداره بهائیان گروهی می‎باشد که نُه عضور دارد و به نام بیت العدل معروف است. اعضای بیت العدل هر پنج سال یکبار توسط محافل بهائی در سراسر دنیا انتخاب می‎گردد و هم اکنون از «حیفا» مرکز جهانی بهائی به اداره امور بهائیان دنیا می‎پردازند.

این فرقه با صهیونیسم و قدرتهای استعماری دیگر رابطه تگاتنگ دارد.

  1. ارتباط بهائیت و صهیونیسم:

از اول پیدایش، فرقه بهائیت با یهود ارتباط تنگاتنگی داشت به طوری که روش بهائیت این بود یهودیان را به جمع شدن در فلسطین و بر پایی دولت اسرائیل تشویق و بشارت می دادند چنانچه در کتاب اقدس بهاء الله آمده:

آن روز ]با تشکیل حکومت اسرائیل[ روزی است که کلیم ]حضرت موسی[ رستگار شد و عبدالبها هم می‌گوید: در کتاب های عهد عتیق آمده است که یهود در سرزمین مقدس جمع می‌شود و این بشارت الهی در زمان بهاء الله تحقق یافت و خطاب به یهودیان می گفت: ای دوستان خدا و فرزندان ملائکه های خدا، همانا آسمان جدید و زمین مقدس مهیا شده برای حکومت مقتدر صهیونیزم! و بهاء الله در این سرزمین بشارت های الهی را دید و خداوند به وعده اش عمل کرده است! در همین ارتباط شوقی افندی می‌گوید: عبدالبهاء نوشته اسحت که فلسطین باید وطن قوم یهود باشد و همسرش«روحیه»، می‌گوید: رشد بهائیت امکان پذیر نیست مگر اینکه با اسرائیل ارتباط داشته باشد!![۹]

بهائیت معاصر برای تأمین منافع خود و رسیدن به مرحله کنونی باید با صهیونیسم به عنوان حافظ منافع امپریالیسم انگلستان و میراث خوار استعمار، تعاملی دوستانه داشته باشد از این روی بهائیان و زعمایشان در فلسطین و کشور اسرائیل، به هیچوجه بر خلاف مصالح اسرائیل و صهیونیسم سخنی نیاوردند و آئینی که مدعی صلح و دوستی است نه تنها نسبت به صدها هزار آواره فلسطینی و غصب حقوق به هر حال مسلم ساکنان این آب و خاک هیچ گونه همدردی از خود نشان ندادند. بلکه با جدیت به تحکیم روابط خود با صهیونیسم پرداختند در نشریه رسمی محفل ملی بهائیان ایران می خوانیم:

«با نهایت افتخار و مسرت بسط و گسترش روابط بهائیت با اولیای امور دولت اسرائیل را به اطلاع بهائیان می رسانیم و جمعی از دوستان بهائی در ملاقات با بن گوریون نخست وزیر اسرائیل احساسات صمیمانه بهائیان را برای پیشرفت دولت مزبور به او ابراز نمودند و او در جواب گفته است: از ابتدای تاسیس حکومت اسرائیل بهائیان همواره روابط صمیمانه با دولت اسرائیل داشته اند».[۱۰]

حمایت اسرائیل از تشکیلات بهائی

اسرائیل امکانات ویژه ای در اختیار فرقه بهائیت قرارداده که شوقی در پیام آوریل ۱۹۵۴/۱۳۳۳ گوشه ای از آن را بر شمرد. از جمله اینکه دولت اسرائیل شعبه های محافل ملی بهائیان بعضی کشورها (نظیر انگلیس و ایران و کانادا) در فلسطین اشغالی را نیز به رسمیت شناخت تا امکان فعالیت مستقل داشته باشند. وی سپس مطالبی را بیان داشت که نشانگر آن است که شاید رژیم صهیونیستی برای هیچ گروه دیگری این قدر اهتمام نداشته و این از ارزش و اهمیت بهائیت برای آنان حکایت دارد: «با رئیس جمهور اسرائیل و نخست وزیر و ۵ تن از وزرای کابینه و همچنین رئیس پارلمان آن کشور تماس و ارتباط حاصل گردید و در نتیجه اداره مخصوصی به نام اداره بهائی در وزارت ادیان تاسیس گردید و وزیر ادیان بیانات رسمی در پارلمان ایراد کرد و جنبه بین المللی امر و اهمیت مرکز جهانی بهائی را تصریح نمود و در اثر این جریانات رئیس جمهور اسرائیل مصمم گردید در اوایل عید رضوان رسماً مقام مقدس اعلی را زیارت نماید».[۱۱]

یکی از نزدیکان شوقی پس از ذکر حمایت های حاکم انگلیسی فلسطین از بهائیان به عنایات صهیونیست ها اشاره کرده می گوید: «الان هم دولت اسرائیل همان روش را اتخاذ نموده و دستور رسمی داده شده است که از کلیه عوارض و مالیت ها معاف باشند».

البته دامنه حمایت ها تنها بدین جا محدود نمی شد بلکه معافیت از مالیات «بعداً شامل بیت مبارک حضرت عبدالبها و مسافرخانه شرقی و غربی نیز گردید… عقدنامه بهائی به رسمیت شناخته شد وزارت ادیان قصر مزرعه را تسلیم نمود و وزارت معارف اسرائیل ایام متبرکه بهائی را به رسمیت شناخت».[۱۲]

بهائیان با تمام وجود خود را در اختیار اسرائیلی ها قرار داده بودند به گونه ای که توانستند اعتماد بیش از حد اسرائیلی ها را کسب کنند و اسرائیلی ها نیز در برابر خوش خدمتی آنها رفتار ویژه ای داشتند. در یکی از اسناد، به نقل از یکی از بهائیان به نام «فریدون رامش فر» که مسافرتی به اسرائیل داشته، درباره نحوه برخورد اسرائیلی ها با بهائیان آمده است:

«… دولت اسرائیل آن قدر نسبت به بهائیان خوشبین است که در فرودگاه خود، احیا (بهائیان) را بازرسی نمی کند. به طوری که وقتی رئیس کاروان به پلیس اظهار می دارد اینها بهائی هستند، حتی یک چمدان را باز نمی کنند. ولی بقیه مسافرین و حتی کلیمی ها را بازرسی می کنند به طوری که یک کلیمی اعتراض کرده بود که چرا بهائیان را بازرسی نمی کنید و ما را که اینجا موطن مان است، مورد بازرسی قرار می دهید!».[۱۳]

بهره برداری سیاسی و اطلاعاتی

در یکی از اسناد ساواک در این باره چنین آمده است :

«اسرائیل مذهب بهائی ها را به عنوان یک مذهب رسمی در سال ۱۹۷۴ به رسمیت شناخته است. دولت اسرائیل با اجرای برنامه تحبیب از افراد مزبور می کوشد از اقلیت فوق الذکر در سایر کشورهای جهان به ویژه ایران بهره برداری سیاسی ـ اطلاعاتی و اقتصادی بنماید».[۱۴]

بهره برداری تبلیغاتی

بهائیان به علت منافع مشترک با اسرائیل در جنگ اعراب و اسرائیل همواره از اسرائیل جانبداری میکردند، علیه مسلمانان به عنوان دشمن مشترک به تبلیغ می پرداختند.

بهره برداری اقتصادی

بهائیان اسرائیل را موطن حقیقی خود شمرده و حتی در طول جنگ شش روزه برای کمک به ارتش اسرائیل به جمع آوری پول می پرداختند. در همین ارتباط، در یکی از اسناد پس از جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل در سال ۱۳۴۶ آمده است: «… مبلغی در حدود ۱۲۰ میلیون تومان به وسیله بهائیان ایران جمع آوری گردید و تصمیم دارند این مبلغ را در ظاهر به بیت العدل در حیفا ارسال نمایند، ولی منظور اصلی آنها از ارسال این مبلغ کمک به ارتش اسرائیل می باشد. مقدار قابل ملاحظه ای از این پول به وسیله حبیب ثابت، تعهد و پرداخت شده است…».[۱۵]

از دیگر سو وجود تشکیلات مرکزی، دیدار ولی امر و زیارت مقابر بنیان گذاران بهائی بهائیان را وادار به مسافرتهای مذهبی به اسرائیل و توسعه صنعت توریسم را به دنبال خواهد داشت که امروزه به گواهی کارشناسان اقتصادی یکی از مهم ترین منابع درآمد کشورهاست از سوی دیگر قطعاً پیروان بهائیت به علت دل بستگی هائی که به قبله و مقابر رهبران خود دارند قطعا در آینده به سرمایه گذاریهای مختلف در این کشور دست خواهند زد، بنابراین امکاناتی که اسرائیل دیروز و امروز در اختیار این فرقه قرار داده و می دهد در برابر آنچه میگیرد و خواهد گرفت بسیار ناچیز است و این همان سرمایه گذاری دراز مدت و البته کم هزینه و پرسودی است که عقل صرفه طلب یهودی به آن رغبت بسیار دارد.

  1. رابطه آمریکا و دیگر قدرتهای استعماری با بهائیت

آمریکا از اول پیدایش باب و بهائیت به طور آشکار و پنهان از آنها حمایت کرده است و پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران نیز با بهانه های حقوق بشر، آزادی، و… از ایران می خواهد که این فرقه بهائی را به عنوان دین الهی بپذیرد از سوی دیگر حمایتش از اسرائیل به حدی رسیده است که یکی از وزرای سابق اسرائیل در کتاب قصه شعبی
می نویسد: هیچگاه در تاریخ یهود مشاهده نشده است که یهودیان در یک سرزمین]آمریکا[ صاحب چنین نفوذ و سلطه شده باشند!! بخاطر همین امروزه  این اسرائیل است که آمریکا را در زیر سلطه خود قرار داده است![۱۶]

حمایت های استعمارگران غربی و غیره به شیوه های متعددی اعمال می شود که می توان به عنوان مثال به موارد زیر اشاره کرد:

  1. تبلیغات گسترده رسانه های غرب مبنی بر حمایت از فرقه بهائیت در ایران و سایر کشورهای جهان؛
  2. تلاش غرب برای جلوه دادن فرقه بهائیت در ردیف ادیان الهی؛
  3. صدور قطع نامه های متعدد با نام دفاع از حقوق بشر برای حمایت از بهائیان ایران؛
  4. تشویق و حمایت استعمار از بهائیان مبنی بر افزایش جمعیت و در نهایت می توان گفت غرب و آمریکا و بالخصوص اسرائیل از هر بهانه کوچکی برای حمایت از این فرقه ضالّه استفاده می کنند.

از جمله تلاش کشورهای غربی و آمریکا برای جلوه دادن فرقه بهائیت در زمره ادیان الهی به این نمونه اشاره می شود که برخی از کشورهای اروپایی و آمریکایی در سال های گذشته اقدام به چاپ و انتشار یک سری تمبر با نام معرفی ادیان الهی کرده اند که یکی از تمبرها به فرقه ضالّه بهائیت اختصاص دارد.

این تمبرها به صورت یک مجموعه شامل ادیان اسلام، مسیحیت، زردشت است و تمبرها حاوی تصاویر و اشکالی است که عنوان سمبل دین شناخته شده است چاپ این تمبرها نشان گر تلاش و شگردهای مختلف استکبار برای ترویج فرقه ضالّه بهائیت و مقابله با آیین مقدّس اسلام است.[۱۷]

آمریکا در پی حمایت‌های مستمر از فرقه ضالّه بهائیت هر از گاهی در صدد تصویب لایحه بر می‌آید در همین رابطه در سالهای اخیر (مخصوصا در زمان رئیس جمهور قبلی) در مجلس سنای آمریکا پنج مصوبه در حمایت از این فرقه به تصویب رساندند.[۱۸]

به گزارش جرائد و مطبوعات معتبر: اوّل خرداد ۱۳۸۰ مصادف با ۲۸ صفر سال روز رحلت حضرت رسول ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ و امام حسن ـ علیه السلام ـ رژیم اسرائیل به مناسبت تجمع بهائیان برای افتتاح ساختمان مرکزی آن ها در (حیفا) جشن و پای کوبی مفصل به راه انداخت گفتنی است که ساخت این مجموعه ۲۵۰ میلیون دلاری با حمایت اسحاق رابین نخست وزیر وقت اسرائیل از سال ۱۳۷۲ شمسی آغاز شد نکته قابل توجّه، دعوت گسترده از خبر نگاران رادیو و تلویزیون های جهان برای پوشش خبری این مراسم بود گردانندگان مراسم از خبرنگاران خواستار نشر مطالب مختلفی به نفع رژیم صهیونیستی و بهائیت بود که از آن جمله این مطلب بود که دولت اسرائیل با نهایت افتخار می‌تواند میزبان همه بهائیان جهان به ویژه بهائیان ساکن در کشور های اسلامی باشد.[۱۹]

پی نوشتها

[۱] . موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، ظهور و سقوط پهلوی، ج ۱، ص ۳۷۴ ـ ۳۷۷٫

[۲] . دکتر عباس میلانی، معمای هویدا، ص ۵۳٫

[۳] . اسکندر دلدم، زندگی و خاطرات امیر عباس هویدا، ص ۱۱۵٫

[۴] . دکتر عباس میلانی، پیشین، ص ۳۴۹، ۳۴۸٫

[۵] . دانشجویان خط امام، اسناد لانه جاسوسی تهران، ج ۳۷، ص ۷ الی ۳۷٫

[۶] . اسکندر دلدم، پیشین، ص ۸۳٫

[۷]. هفته نامه همت سال ۱۳۸۵ روز ۲۷ خرداد ۱۳۸۵ تهران.

[۸]. خبر نامه فرهنگی اجتماعی شماره ۱۰۶ ص۲۸ ـ کتاب از بابی گری تا بهایی گری نوشته عز الدین رضا نژاد.

[۹] . سراج الدین، احمد ولید، البهائیه و النظام العالمی الجدید، ج ۲، ص ۳۸۳٫

[۱۰]. منصوری، جواد، تاریخ قیام پانزدهم خرداد به روایت اسناد، ج۱، ص۳۳۲٫

[۱۱]. سالنامه جوانان بهائی ایران، ج۳، (۱۰۸، ۱۰۹ بدیع) ص۱۳۰.

[۱۲]. سالنامه جوانان بهائی ایران، ج۳، (۱۰۸، ۱۰۹ بدیع) ص۱۳۰.

[۱۳]. منصوری، جواد، تاریخ قیام پانزدهم خرداد به روایت اسناد، تهران،ج۱، ص۳۳۰٫

[۱۴]. زهیری، علیرضا، عوامل موثر در شکل گیری رفتار سیاسی ایران در قبال اسرائیل، فصلنامه علمی، تخصصی انقلاب اسلامی، پیش شماره اول. نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، سال اول، ۱۳۷۷ش، ص۱۵۹٫

[۱۵]. همان، صص ۳۲۳ ـ.۳۲۲٫

[۱۶] . زاهدانی، زاهد، بهائیت در ایران، ص ۲۸۵٫

[۱۷]. رضا نژاد، عزالدین، کتاب بهائی گری تا بهایی گری، به نقل از خبر نامه فرهنگی اجتماعی، شماره ۱۳۳، ص۱۰ـ۱۱٫

[۱۸]. مجله رویدادها و تحلیل، شماره ۱۰۴ـ۱۰۵، ص۲۷ـ۲۸٫

[۱۹]. پایگاه اطلاع رسانی موعود www.mouood.com