شیعه شناسی » مناسبت های مذهبی » ماه محرم »

ورود امام جواد (علیه السلام) به بغداد ۲۸ محرم

معتصم برادر مأمون عباسی در۱۷ رجب سال ۲۱۸ هجرى قمرى خلیفه شد و از استماع فضائل حضرت جواد(علیه السلام) حسد در سینه او شعله ور گشت تا حضرت جواد(علیه السلام) را به بغداد طلبید. موقعى که حضرت اراده بغداد کرد، امام على النقى(علیه السلام) را جانشین خود نمود و در میان شیعیان نّص بر امامت آن جناب فرمودند و در ۲۸ محرم سال ۲۲۰ هجرى قمرى از مدینه مفارقت نموده وبه بغداد تشریف آوردند.(۱)

پی نوشت:
۱-حوادث الایام، صفحه ۵۳٫