وادي السلام

قبرستان تاريخي و مهمّ «وادي السلام» درمجاورت حرم مطهر حضرت علي (ع) و با فاصله نزديك از آن قراردارد به گونه اي كه زائران به آساني مسيرحرم تا آنجا را ظرف چند دقيقه طي مي كنند و به زيارت مومنين مدفون دراين قبرستان مي روند ، وادي السلام. بزرگ‌  ترين گورستان كهن و مقدس كه قبر بسياري ازعلما و صلحا آنجاست، با وضع خاصي ، برخي  قبور از سطح زمين تا نيم‌متر،يك متر و گاهي بيشتر بلند است و حركت در لابه‌لا ي قبرها دشوار. البته مسير باريكي تا قبر حضرت هود و حضرت صالح  وجود دارد . مرقد اين پيامبران كه در محوطه‌اي داراي صحن كوچك و قبه و ضريح است قراردارد. وضع قبرستان به نوعي است كه انسان تحت تأثير اين قبرستان بزرگ و حيرت انگيز قرارمي گيرد . وسعت آن را تا 25كيلومتر مربع تخمين زده اند و بعضي مي‌گويند از خود نجف بزرگ‌تر است. انتهاي آن ناپيداست. قبرها اغلب چند طبقه است. طبق روايات، ارواح مؤمنين پس از جدايي از بدن، در وادي السلام جمع مي‌شوند و يكديگر را ملاقات مي‌كنند و ارواح گنهكاران در وادي «برهوت» به هم مي‌رسند. مرقد عالم رباني آيت الله قاضي از علماي معاصر و صاحب كرامات دراين قبرستان قراردارد.