هبوط حضرت آدم و حوّا از بهشت 10 محرم

 خداوند متعال آدم و حوّا را در بهشت جاى داد و فرمود: از ميوه ها استفاده کنيد، فقط به يک درخت(گندم يا انجير يا انگور يا درختى که حامل اين ميوه ها بود) نزديک نشويد. يعنى از آن نخوريد.

شيطان لعين با وسوسه حوّا، آدم را فريب داد و موجب شد تا آنها از آن درخت بخورند.

مطابق با دهم محرم بود که آنها از بهشت دنيا اخراج شدند.(1)

پي نوشت:
1- حوادث الايام، ص  36.