شیعه شناسی » سؤالات ما » دیگر مذاهب »

نمونه ای از خطاهای علمی و تاریخی حسینعلی بهاء

 

اشاره:

حسینعلی نوری معروف به بها در کتابهای خود ادعای عجیبی دارد. او با این ادعا ها خواسته است تا در میان جامعه خود را معروف نماید. او که اصلا از علوم تجربی سررشته ندارد در این حوزه نیز نظراتی داده که با مبانی علمی اصلاً سازگار نیست که در اینجا به عنوان پرسش از بهائیت به نمونه اشاره شده است.

 

 

حسینعلی نوری پیامبر بهائیان سخنانی در علوم طبیعی دارد که با بدیهیات علمی متضاد می باشد. او در کتاب ایقان می نویسد که نحاس یعنی مِس، اگر از خطر یبوست در امان ماند پس از گذشت هفتاد سال خود به خود به ذهب یعنی طلا تبدیل می گردد.[۱]

شیمی دانان این مسئله را بررسی می کنند که مس (cu) با جرم اتمی ۷/ ۶۳ و طلا (Au) با جرم اتمی ۱۹۷ بوجود آمده است و فاصله زیادی که این دو ماده از هم دارند هرگز ماده مس در معدن طبیعی خود تبدیل به طلا نخواهد شد.

همچنین بهاء در علم تاریخ هم اشتباهات فراوانی دارد به عنوان مثال: فیثاغورث فیلسوف نامدار یونانی است و بهاء او را هم عصر و شاگرد حضرت سلیمان ـ علیه السّلام ـ یاد می کند:«فیثاغورث در زمان سلیمان بن داوود بوده و حکمت را از معدن نبوت گرفته است» این در حالی است که سلیمان قریب به چهار صد سال قبل از فیثاغورث بوده و محققان تاریخ هم این مطلب را پذیرفته اند.[۲]

حالا سؤال این است که با این همه کَج گویی ها و سخنان بی اساس و غیر علمی و عقلی حسینعلی چگونه از یک مدعی نبوت سر می زند؟ آیا وجود اینگونه مطالب در کتابهای حسیعلی نوری دلیل بر بطلان ادعای او نیست؟

پی نوشت:

[۱] . کتاب ماجرای باب و بهاء، ص ۱۹۹، سید مصطفی طباطبائی، نشر روزنه، تهران، ۱۳۸۰.

[۲] . همان.