نماز حارث همدانی

نماز دیگر حارث همدانى از حضرت امیر المؤمنین علیه السلام روایت کرده است که اگر توانى در روز جمعه ده رکعت نماز بکن و رکوع و سجودش را تمام بجا آور

و بعد از هر دو رکعت صد مرتبه بگو

سُبْحَانَ اللَّهِ وَ بِحَمْدِهِ‏

* * *

که فضیلت بسیار دارد نماز دیگر به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که هر که سوره ابراهیم و سوره حجر را در دو رکعت در روز جمعه بخواند هرگز پریشانى و دیوانگى و بلائى به او نرسد[۱]

[۱] . مفاتیح الجنان، ص ۴۶