نماز امام صادق علیه السلام

نماز حضرت صادق علیه السلام دو رکعت است در هر رکعت حمد یک مرتبه و آیه شَهِدَ اللَّهُ صد مرتبه.

 دعاى آن حضرت‏

یَا صَانِعَ کُلِّ مَصْنُوعٍ یَا جَابِرَ کُلِّ کَسِیرٍ (کَسْرٍ)

اى آفریننده هر مخلوق اى آرام بخش هر شکسته دل

وَ یَا حَاضِرَ کُلِّ مَلَإٍ وَ یَا شَاهِدَ کُلِّ نَجْوَى‏

و اى حاضر در هر جمع و اى آگاه از هر راز پنهان

وَ یَا عَالِمَ کُلِّ خَفِیَّهٍ وَ یَا شَاهِدُ(شَاهِداً) غَیْرَ غَائِبٍ وَ یَا غَالِبُ (غَالِباً) غَیْرَ مَغْلُوبٍ‏

و اى داناى اسرار پنهان و اى شاهد غیر پنهان اى به قدرت کامله غالب ابدى شکست ناپذیر

وَ یَا قَرِیبُ (قَرِیباً) غَیْرَ بَعِیدٍ وَ یَا مُونِسَ کُلِّ وَحِیدٍ

اى نزدیک غیر دور و اى مونس هر تنها

وَ یَا حَیُّ مُحْیِیَ الْمَوْتَى وَ مُمِیتَ الْأَحْیَاءِ الْقَائِمُ (الْقَائِمَ) عَلَى کُلِّ نَفْسٍ بِمَا کَسَبَتْ وَ یَا حَیّاً حِینَ لاَ حَیَ‏

و اى زنده حیات بخش مردگان و میراننده زندگان که نگهبان هر شخصى با هر چه مى‏کند و اى زنده هنگامى که هیچ زنده نبود

لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ

خدایى جز تو خداى یکتا نیست درود فرست بر محمد (ص) و آل محمد (ع)

نماز حضرت صادق علیه السلام دو رکعت است در هر رکعت حمد یک مرتبه و آیه شَهِدَ اللَّهُ صد مرتبه دعاى آن حضرت‏

یَا صَانِعَ کُلِّ مَصْنُوعٍ یَا جَابِرَ کُلِّ کَسِیرٍ (کَسْرٍ)

اى آفریننده هر مخلوق اى آرام بخش هر شکسته دل

وَ یَا حَاضِرَ کُلِّ مَلَإٍ وَ یَا شَاهِدَ کُلِّ نَجْوَى‏

و اى حاضر در هر جمع و اى آگاه از هر راز پنهان

وَ یَا عَالِمَ کُلِّ خَفِیَّهٍ وَ یَا شَاهِدُ(شَاهِداً) غَیْرَ غَائِبٍ وَ یَا غَالِبُ (غَالِباً) غَیْرَ مَغْلُوبٍ‏

و اى داناى اسرار پنهان و اى شاهد غیر پنهان اى به قدرت کامله غالب ابدى شکست ناپذیر

وَ یَا قَرِیبُ (قَرِیباً) غَیْرَ بَعِیدٍ وَ یَا مُونِسَ کُلِّ وَحِیدٍ

اى نزدیک غیر دور و اى مونس هر تنها

وَ یَا حَیُّ مُحْیِیَ الْمَوْتَى وَ مُمِیتَ الْأَحْیَاءِ الْقَائِمُ (الْقَائِمَ) عَلَى کُلِّ نَفْسٍ بِمَا کَسَبَتْ وَ یَا حَیّاً حِینَ لاَ حَیَ‏

و اى زنده حیات بخش مردگان و میراننده زندگان که نگهبان هر شخصى با هر چه مى‏کند و اى زنده هنگامى که هیچ زنده نبود

لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ

خدایى جز تو خداى یکتا نیست درود فرست بر محمد (ص) و آل محمد (ع)[۱]

[۱] . مفاتیح الجنان، ص ۴۳.