نماز امام حسین علیه السلام

نماز امام حسین علیه السلام چهار رکعت است در هر رکعت سوره فاتحه پنجاه مرتبه و سوره توحید پنجاه مرتبه و در رکوع فاتحه و توحید هر یک ده مرتبه و چون از رکوع سر بردارى هر یک را ده مرتبه و همچنین در سجده اولى و در بین دو سجده و در سجده دوم هر یک ده مرتبه و چون از چهار رکعت فارغ شدى و سلام گفتى این دعا بخوان اللَّهُمَّ أَنْتَ الَّذِی اسْتَجَبْتَ لِآدَمَ وَ حَوَّاءَ.[۱]

[۱] . مفاتیح الجنان، ص ۴۲.