خانواده شیعی » خانواده » داستانهای خانواده »

نام علی برای فرزندان حسین (علیه السلام)

مروان بن حکم در عصر خلافت معاویه، فرماندار مدینه بود، و با قدرت و گستاخی تمام، بر ضدّ علی بن ابیطالب(علیه السلام) و آل علی (علیهم السلام) تبلیغ می کرد و با آنها دشمنی می نمود.

روزی امام سجاد(علیه السلام) را دید و گفت: «نام تو چیست؟»
امام سجاد: نام من علی است.
مروان: نام برادرت چیست؟
امام سجاد: نام او نیز علی است.
مروان: اوه! علی، علی!! چه خبر است؟! مثل اینکه پدرت تصمیم گرفته نام همه پسرانش را علی بگذارد.
امام سجاد(علیه السلام) می فرماید: به حضور پدرم (امام حسین علیه السلام) آمدم و گفتار مروان را به آن حضرت عرض کردم.
فرمود: وای بر مروان پسر زن کبود چشم و پاک کننده پوست حیوانات.
«لو ولد لی ماه لا حببت ان اسمی احداً منهم الا علیّا.
«اگر دارای صد پسر هم شوم، دوست دارم نام همه آنها را بدون استثناء «علی» بگذارم».

منبع: محمد باقر مجلسی؛ مراه العقول؛ ج۲۱ص۳۳