نامه نوشتن ابن زياد به يزيد 14 محرم

ابن زياد در سال 61 هجرى قمرى به يزيد نامه نوشت و جريان کربلاء را گزارش داد و از وى پرسيد که با سرهاى بريده و اسراء چه کند؟(1)

پي نوشت:
1-حوادث الايام، صفحه 44.