نامه نوشتن ابن زیاد به یزید ۱۴ محرم

ابن زیاد در سال ۶۱ هجرى قمرى به یزید نامه نوشت و جریان کربلاء را گزارش داد و از وى پرسید که با سرهاى بریده و اسراء چه کند؟(۱)

پی نوشت:
۱-حوادث الایام، صفحه ۴۴٫